SİYASET KONULU KLASİK ESERLER LİSTESİ - rahle.org

SİYASET KONULU KLASİK ESERLER LİSTESİ - rahle.org

SİYASET KONULU KLASİK ESERLER LİSTESİ


Facebookta Paylaş
Tweetle


Hazırlayan: Y. Emre Kırmızılı

Bu bölümde yer alan eserler, hem İslam dünyasında hem de Batı dünyasında siyaset sahası ile ilgili yazılan  ve zamanla klasikleşen, bizim tespit edebildiğimiz (dilimize çevrilen) meşhur eserlerdir. Büyük ya da küçük çaplı  yönetim ve organizasyon işlerinde görev alan tüm eğitimci ve  davetçi kardeşlerimize tavsiyemizdir.

 

A. İlk ve Orta Dönem İslamî Eserler:

- İslam Siyaset Üslubu, İbnu’l-Mukaffa, Dergâh Yay. 2004. 140  sf.

- Abbasi Veziri Tahir’den Oğlu Abdullah’a Siyasi Nasihatname,  Hazırlayan: Özgür Kavak, Klasik Yay. 2012. 139 sf.

- Taht Adabı, Muhammed b. Haris Salebi, Bordo Siyah Yay.  2005. 182 sf.

- Yönetenlerin Yönetimi, Ebu Necib Suhreverdî, İlgi Yay. 2007.  240 sf.

- Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib, Diyanet Vakfı Yay. 2008. 247  sf.

- Doğunun Hükümdarı, Abdülhamid el-Katib, Antik Yay. 2007.  112 sf.

- Kabusname, Keykavus, Antik Yay. 2008. 204 sf.

- Siyaset (es-Siyasetü’ş-Şeriyye), İbn Teymiyye, Dergâh Yay.  1999. 160 sf.

- Yönetim Bahçesi, Sa’di Şirazi, Marmara  Medya Yay. 2004. 108 sf.

- Hadisler Işığında Yönetim İlkeleri ve  Yönetici Nitelikleri, Seyyid Ali el- Hemedanî, Darul Hadis Yay. 2003. 520 sf.

- Siyaset Sanatı (Nasihatü’l-Mülûk), Ebu’l -Hasen Maverdî, Ark Yay. 2004. 453 sf.

- Siyasetname, Nizamülmülk, Antik Yay.  2009. 294 sf.

- El-Ahkâmu’s-Sultâniye (İslam’da Devlet  ve Hilafet Hukuku), Ebu’l-Hasen Maverdî,  Bedir Yay. 1994. 504 sf.

- Mukaddime, İbn Haldun, Dergâh Yay. 2  cilt. 2011. 1214 sf.

- Devlet, İbn Haldun, İlke Yay. 2008. 128  sf.

- İdeal Devlet (el-Medinetu’l-Fazile),  Farabi, Divan Kitap, 2011. 327 sf.

- Yöneticilere Tavsiyeler (Devlet Başkanı- na Öğütler), İmam Gazalî, İlke Yay. 2008.  191 sf.

- Devlet ve Aile Ahlakı (Ahlâk-ı Alâî’den  Seçme Bölüm), Kınalızâde Ali Efendi, İlgi  Yay. 2010. 240 sf.

B. Antik ve Aydınlanma Dönemi   Batı Eserleri:

- Devlet, Platon (Eflatun), Antik Yay. 2010.  400 sf.

- Politika, Aristoteles (Aristo), Dergâh Yay.  2010. 278 sf.

- Hükümdar, Nicolo Machiavelli, Dergâh  Yay. 2008. 117 sf.

- Siyaset Üzerine Konuşmalar, Nicolo Machiavelli, Dergâh Yay. 2008. 502 sf.

- Ütopya, Thomas Moore, Antik Yay. 2012. 128 sf.

- Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev, Étienne  de La Boétie, İmge Kitabevi, 2011. 127 sf.

- Politik İnceleme (Tractatus Politicus),  Benedictus Spinoza, Dost Kitabevi, 2009.  115 sf.

- Güneş Ülkesi, Tommaso Campanella,  Bordo Siyah Yay. 120 sf.

- Leviathan, Thomas Hobbes, Yapı Kredi  Yay. 2012. 523 sf.

- Hükümet Üzerine İkinci İnceleme, John  Locke, Ebabil Yay. 2004. 200 sf.

- Kanunların Ruhu Üzerine, Montesquieu,  Seç Yayın Dağıtım, 2004. 600 sf.

- Toplum Sözleşmesi, Jean Jacques  Rousseau, Anahtar Kitaplar Yay. 2010. 214 sf.

- Hukuk, Ahlak ve Siyaset Üzerine, Arthur  Schopenhauer, Say Yay. 2010. 128 sf.

- Eski Rejim ve Devrim, Alexis de  Tocqueville, İmge Kitabevi, 2004. 367 sf.

- Politika ve Felsefe, Friedrich Engels/Karl  Marx, Derleyen: Tektaş Ağaoğlu, Belge  Yay. 413 sf.

- Manifesto, Rose Luxemburg/Ernesto Che Guevara/Karl Marx, Nokta Yay. 2009.  192 sf.

- Anayasa Projeleri, Jean Jacques  Rousseau, Say Yay. 2008. 184 sf.

- Meslek Olarak Siyaset, Max Weber, Chivi Yazıları Yay. 2006. 120 sf.

 

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ