MUKADDİME - rahle.org

MUKADDİME - rahle.org

MUKADDİME


Facebookta Paylaş
Tweetle


Bismillah,

Gündemlerimizin hızla değiştiği ve gündemlerin -yoğunluğuyla -hayatımıza şekil vermeye çalıştığı ortamda, “gündem belirle­yicilerin” ya da “gündem üreticilerin” en kullanışlı materyali olan basın alanında, kendini sade bir konum üzerinde bulan Rahle Eğitim ve Kültür Dergisi olarak kendi gündemimizi kendi varlık se­bebimizden almaya çalışıyoruz.

Elbette yaşadığımız ortamın pratiklerine, olan bitene duyarsız değiliz. Ancak tıpkı tüketilen her şey gibi, mesela “insan haklan” gibi, örneğin özgürlük gibi, “hareket” olguları gibi, hakeza “aşk ve sevgi” gibi, “annelik” gibi, hatta “dini kavramlar” gibi, “rasul sevgi­si” gibi, gündemlerin de çeşitli başlıklar halinde tüketim malzemesi olarak önümüzde kalmasını görmezlikten gelemiyoruz.

Hakimlerin belirlediği gündem ve süreçleri izlemek yerine, Hâ­kim olanın muradım anlayıp gereğini yapmayı tercih ediyoruz. Ken­di kavramsal dünyamızı tesis etmeyi zomnluluğumuz olarak algılı­yoruz. Bu süreci sadece bir “metin okuma” (text reading) olarak da değerlendirmiyoruz. Kaynaklarımızın ürettiği anlayışlarımızın ha­yatımızı şekillendirici olduğunu ve bedelini de -peşinen- biliyoruz, buna talibiz de.

Takva Toplumunu inşa etmenin, bu toplumun bir parçası olma­nın arzusundayız. Filan yada falan gücün takdirini kazanmak değil, “es-Sabikun”dan olmak, Takva Toplumundan olmak, bu yolda yü­rümek heyecan veriyor bize.

Takva Toplumu inşasında elbet davet önemli bir yer tutuyor. Alemlerin sultanına gereği gibi ümmet olma dediğimiz zaman da yine davetçilik kaçınılmaz bir görevimiz olarak karşımıza çıkıyor.

Bu sayımızda daveti gündemimize alıyoruz. Bir ilişki biçimi ola­rak “diyalog”un değil, “davet”in hayatımızda yer almaşım sağlıklı olarak telakki ediyoruz. Bu nedenle, Takva Toplumu modelinde davetin yerini belirlemeye çalışacağız.

Bu vesileyle okurlarımızı dergimiz Rahle'yi sahiplenmeye, gerek abonelik yoluyla gerekse fikri olarak desteklemeye çağırıyoruz.


Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ