ÖNSÖZ - rahle.org

ÖNSÖZ - rahle.org

ÖNSÖZ


Facebookta Paylaş
TweetleÜçüncü Rahlemizle karşınızdayız. İlk sayımızda belirttiğimiz gibi rahlenin bir ta­rafında sizler, bir tarafında da bizler. Bazen sizler eğitmen olursunuz bazen bizler. Bu, karşılıklı birbirimizi eğitme yetiştirme sürecidir. Rahle’mizi bir mektep gibi gö­rüyoruz. Ama bu mektebin belirli, görevli öğretmenleri yok. Hepimiz öğrenci, he­pimiz öğretmeniz. Rahlemizde yanlış giden bir şeyler olursa hepimiz bunu düzelt­mede aynı oranda söz sahibiyiz. Çünkü biz Kur’an’ın yönlendirmesiyle vasat üm­met olma cehdindeyiz. Bunun için de rahle-i tedriste ve rahle-i tedipte Rahlenin her iki tarafındaki taliplilerin ortak katılımı söz konusudur.

Elinizdeki sayıyı hem iç hem de dış özellikleriyle geliştirmek için düşünen ve bunu bizlerle paylaşan dostlarımıza teşekkürler ediyoruz. Görüyoruz ki herkeste Rahlenin daha iyi ve daha kaliteli olması için sıcak bir gayret ve kardeşlik havası var. Bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Derginin ilk sayısıyla şimdiki sayısı arasın­da görülen farklılıklar hep sizin özverili, samimi, yapıcı katkılarınız ve değerlendir­melerinizle oluştu. Bunların aynen devam etmesini ve özellikle de içerik konusun­da yoğunlaşmasını arzu ediyoruz.

Rahle’mize yazı vermek isteyen dostlarımız olduğunu işittik, bundan gurur duyduk. Dergimizin genel hitap çevresini ve çıkış gayesini de göz önünde bulun­durarak ilgili dostlarımız yazılarını bize ulaştırabilirler. Bu hem bizim için hem de yazan kardeşlerimiz için elbette ki yetiştirici olacaktır. Zaten demiştik: Rahle, bir mekteptir. Kimi burada yazarak, kimi de yazılanları okuyarak mektebi geliştirecek; okuyanlar yazacak, yazanlar okuyacak... derken gelişen, kazanan hep bizler olacağız.

Geçirdiğimiz Ramazan ayı inşaallah hepimiz için mağfiret ayı, diriliş mevsimi ol­muştur. Bağışlanmış ve arınmış bir halde yeni bir yıla, iki bin bire giriyoruzdur. Her geçen gün Asr-ı Saadetten zaman olarak uzaklaşıyoruz, bu bizi üzüyor; ama her geçen gün de Allah'a bir gün daha yaklaşmış oluyoruz, bu da bizi sevindiriyor. İşin hakikatinde güldüren de ağlatan da o, (Necm, 43) değil mi?

Yeni yıla edeple, rahle-i tedrisle, rahle-i tediple girerken, Rabbimizin bizi her türlü beladan korumasına dua ediyoruz ve de şairin dediğini diyoruz:

Edep birtac imiş nur-ı Hûda’dan

Giy o tacı emin ol her beladan

Rahle


Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ