KUR’AN’DAN DİNAMİKLERİMİZ - rahle.org

KUR’AN’DAN DİNAMİKLERİMİZ - rahle.org

KUR’AN’DAN DİNAMİKLERİMİZ


Facebookta Paylaş
Tweetle


 

4-    Nisa/104. (Düşman) ordusunu takip etmekte korkak davranmayın. Eğer sı­kıntı çekerseniz, bilin ki onlar da sizin gibi sıkıntı çekiyorlar; ama siz, Allah'tan on­ların ümit edemediklerini (alacağınızı) ümit ediyorsunuz. Ve Allah her şeyi bilen­dir, hikmet sahibidir.

5-    Maide/54. Ey bütün iman edenler! İçinizden kim dininden dönerse duysun; Allah onun yerine öyle bir kavim getirecek ki Allah onları sever, onlar Allah'ı se­verler, müminlere karşı boyunları aşağıda (mütevazi ve merhametli), kafirlere kar­şı başları yukarıda (izzetli), Allah yolunda mücahede ederler, dil uzatanın kınama­sından korkmazlar. İşte o Allah'ın lütuf ve ihsanıdır, onu dilediğine verir ve Allah geniştir, bilendir.

5-    Maide/79. Onlar birbirlerini yaptıkları iğrenç şeylerden vazgeçirmeye çalış­madılar yaptıkları şey gerçekten ne kötü idi.

5-    Maide/l05. Ey bütün iman edenler! Sizler kendinizi düzeltmeye bakın; siz doğru gittikten sonra öte taraftan sapanlar size bir ziyan dokunduramaz. Hepini­zin varacağı nihayet Allah! O vakit haber verecek o size, neler yapıyordunuz.

6-    Enam/l03. Hiçbir beşeri görüş ve tasavvur onu kuşatamaz, halbuki o her türlü beşeri görüş ve tasavvuru çevreleyip kuşatır zira yalnız odur (hikmetine) tam nüfuz edilemez olan, her şeyden haberdar bulunan.

6-        Enam/l 23. Ve işte böylece her ülkenin önde gelenlerini, hile ve entrika pe­şinde koşan suçlular durumuna sokarız. Ama çevirdikleri entrikalar yalnız kendi aleyhlerine olur, onu da anlamazlar.

6-    Enam/l 62-163. De ki: "Bakın, benim namazım, (bütün) ibadetlerim, hayatım ve ölümüm (yalnızca) bütün alemlerin Rabbi olan Allah içindir, ki onun uluhiye- tinde hiç kimse pay sahibi değildir Ben böyle emrolundum; ve ben benliklerini, kendilerini Allah'a teslim edenlerin (daima ) öncüsü olacağım."

7-    Araf/3. (Müminlere de şu bir ihtar): Rabbinizden size indirilene ittiba edin (uyun), onsuz birtakım velilere ittiba etmeyin (uymayın): Siz pek az düşünüyorsu­nuz.

Araf/l96. Hiç şüphesiz, benim velim kitabı indiren Allah'tır ve o salihlerin koruyuculuğunu (veliliğini) yapıyor.    

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ