AİLE: FAZİLETLERİN KAYNAĞI - rahle.org

AİLE: FAZİLETLERİN KAYNAĞI - rahle.org

AİLE: FAZİLETLERİN KAYNAĞI


Facebookta Paylaş
TweetleAile faziletlerin membaı, imtihan mekânı, toplumun kalbi. Öncelikle, isabetli bir evlilik, sağlıklı bir ideale sahip olmanın yanında, sağlıklı bir kişiliğe sahip olmakla ya­kından alakalıdır "Güzeli arayan çirkin olmak yerine, aranan güzel olmaya çalışa­lım."

Hem şeytana, nefse ve cahiliyeye karşı İslam'ı yaşama mücadelemizde birbiri­mize yardımcı olmak için, hem de kendimize eş, çocuklarımıza anne baba seçti­ğimizin şuuru ile, dindar, güzel ahlaklı ve bize denk olanı tercih edelim.

Evlilik sonrasında ise, cahiliyenin değerleriyle dejenere olmadan, mücadele za­manında yere çakılıp kalmayacak bir şekilde yaşayalım. Hiçbir meşguliyetimiz, ha­yat, ibadet ve ölümümüzün Allah için olmasından bizi alıkoymasın.

"...Onlar sizin örtüleriniz, siz de onlara örtüsünüz."(Bakara, I 87)

Birbirimizin velisi ve elbise gibi en yakını, günahtan koruyucusu, ayıpları ve ku­surları örteni olalım. Birbirimizi tamamlayalım ve arındıralım.

Birbirimize sevgi, saygı ve ilgimizi yitirmeyelim.

Yalnızca bu dünyada değil, ahirette de tekrar ve en güzel bir şekilde birlikte olunacağının inancıyla, birbirimiz için en önemli insan olalım, sevgi, saygı ve ilgimi­zi yitirmeyelim.

İhtilafa düşülen konularda ise nefislerimizi öne çıkarmadan, hükmü en güzel olan Peygamber Efendimize yönelelim.

"Eğer bize salih (bir çocuk) verirsen, and olsun şükredenlerden olacağız." (7/189)

Aile ağacımızın meyvesi ve göz aydınlığımız çocuklarımız... Onlar dünya ve ahiretimizin tohumudur. İlende ilahi emaneti onlara tevdi edeceğiz.

Babanın fazileti onların servetidir. Merhameti, sabrı ve fedakârlığı aşk haline ge­tiren anneler... Onların duası müstecab ve kalben hoşnutluğu cennet sebebidir. Onların kalbi çocuklarının okuludur. Ve onlar en güzel kitaptır.

"Çocuklarımızın akıl, ruh ve bedenleri kirletilmesin... Onlar için..."

Resulüllah (sav) bildiriyor ki: "İnsan öldüğü zaman ameli kesilir. (Sevap kazana­maz olur.) Ancak üç amel bunun dışındadır. Bunlar Sürekli bir hayır, (insanlar tarafından ) faydalanılan ilim ve bir de kendisine dua eden hayırlı bir evlat. (Bunla­rın sevapları kesilmez, devam eder durur.)" (Tirmizi)

Karakterin tohumları, insan hayatının en tehlikeli yıllan olan çocukluk yıllarında atılmakta ve sonrasında gelişimini sürdürmektedir. Öyle ise, çocuklarımızı ihmal etmeden faaliyetlerde bulunalım.

"Lisan-ı hal, lisan-ı kaiden daha tesirlidir." Dilimizle söylediklerimizi yaşantımız ile doğrulayalım ki çocuğumuza tesiri olsun, onun ruhuna insin ve onu yönlen­dirsin. Yine onları emniyetli, ehliyetli ve şahsiyetli eğitim kurumlarında buluştura­lım ki, akıl, ruh ve bedenleri cahiliye sisteminde kirletilmesin.

"Aile olmadan tevhid olmaz."

"Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve Allah'a ve re­sulüne itaat ederler. İşte Allah'ın kendilerine rahmet edeceği bunlardır..." (Tev- be,7!)

Ancak ailesine /en yakınlarına karşı İslami /insani vazifelerini yerine getiren bir Müslüman, ümmete doğru uzanan ilişkilerindeki sorumluluklarını gerektiği gibi, güvenilir olarak ve sonuna kadar yerine getirebilir.

Biz mücadeleyi ya ailede kazanacağız veya ailede kaybedeceğiz.

"Ey iman edenler, kendinizi ve yakınlarınızı ateşten koruyun ki, onun yakıtı in­sanlar ve taşlardır..." (Tahrim,6)

"Mümin kadın, ... faydalı ilmi ve salih ameli kuşanmalıdır."

Resulüllah (sav)buyuruyor ki: "...Sizden biriniz evinde oturur (kocasının hizme­ti ve çocuklarının terbiyesi ile meşgul olur)sa o, Allah yolunda cihad eden erkek­lerin amellerinin (sevabına) ulaşır."(ibn-i Kesir)

Mümin kadın, İslam davetçisi erkeğinin yardımcısıdır.

Dünyevi konularda hırs ve tamah sahibi değil kanaatkardır.

İlahi emaneti üstlenişinin ve ahiretteki ferdi sorumluluğunun bilinciyle, iffet ve hayasından ödün vermeden, evini, eşini ve çocuklarını ihmal etmeden, faydalı il­mi ve salih ameli kuşanmalıdır.

Her şeyden önce iyi bir insan ve Müslüman, daha sonra da iyi bir eş ve anne baba olabilmek için bizler sağlıklı ve sistemli eğitime muhtacız, insan terbiyesi ana rahminden başlayıp mezara kadar devam eder. Süreç içinde başlangıç noktasın­dan uzaklaştıkça müessir olma oranı düşer. Bu sebeple terbiye süreci içinde ai­le okuldan, ebeveyn öğretmenden öncedir. Gelin hem çocuklarımız hem kendi­miz için evlerimizi terbiye mekteplerine dönüştürelim.

(İnsan Vakfı Eğitim Grubu, Aile Eğitim Risalesi’nden)


Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ