EL-MÜNEBBİHAT - rahle.org

EL-MÜNEBBİHAT - rahle.org

EL-MÜNEBBİHAT


Facebookta Paylaş
Tweetle


EL-MÜNEBBİHAT

‘Dönüş Gününe Hazırlanmak Üzere Tenbihler’

Gazi Çoban

•        Resulüllah’tan (as) şöyle söylediği rivayet edildi:

"Kim sabahleyin kalkar da geçim darlığından şikayet ederse, o Rabbini şikayet etmiş gibidir. Her kim dünya işleri için mahzun bir şekilde sabahlarsa, Allah Tealaya küsmüş (kızmış) gibidir. Her kim zengine zenginliğinden dolayı tevazu gösterirse onun dininin üçte ikisi gider."

•        Hz. Ebu Bekir Sıddik (ra):

"Üç şeye üç şeyle erişilmez; ummakla zenginliğe, siyaha boyamakla gençliğe, (eceli gelmişse) ilaçla sıhhate erişilmez."

•        Hz. Ömer (ra):

"İnsanlarla iyi geçinmek aklın yarısıdır. Güzel soru sormak ilmin yarısı, güzel tedbir almak geçimin (yaşamın) yarısıdır."

•        Hz. Osman (ra):

"Dünyayı (muhabbetini) terk edeni Allah sever, günahları terk edeni melek ler sever, Müslümanlardan (tamahını kesip) onlardan bir şey istemeyeni Müslümanlar sever."

•        Hz. Ali (ra):

"İslam; sana dünya nimeti olarak yeter, meşgul olman için ibadet sana yeter, ibret olarak sana ölüm yeter."

•Abdullah bin Mes'ud (ra):

"Allah’ın verdiği nimetle nice kötü yönde yükselenler vardır, nice fitneye düşenler vardır ki övüldüklerinden dolayı fitneye düşmüşlerdir, nice kibirli ben­ciller vardır ki yaptıklarının üzeri örtüldüğü için gurura düşmüşlerdir."

•        Peygamber Davud (as):

"Dedi ki: Zebur'da bana vahyedildi: Akıllı kimselerin üç şeyden başkasıyla meşgul olmamaları gerekir

Kıyamet gününe hazırlanmak, geçim için zahmet çekmek (çalışmak), lezzeti helal olan ile aramak."

•        Ebu Hüreyre (ra) Resulüllahın (as) şöyle buyurduğunu naklediyor

 

"Üç şey vardır, kurtarıcıdır(kurtuluşa vesiledir); üç şey de vardır ki helak edi­cidir (helake sebeptir),

Üç şey vardır ki dereceleri kazandırır, üç şey de vardır ki (günahlara) keffaret- tir.

Kurtarıcı olanlar; gizli ve aşikar Allah’tan korkmak, fakirlikte ve zenginlikte ikti­satlı olmak, razı olduğunda da öfkelendiğinde de adil olmak.

Helak edici şeyler; aşırı cimrilik, tabi olunan heva (kötülüğü emreden nefsin bitmez arzuları), kişinin kendini beğenmesi (ucub).

Dereceleri yükseltenler ise; selamı yaymak, yemek yedirmek (yedirilmesi gerekenleri: yetim,miskin,yolda kalmış...), insanlar uyurken gece namaz kılmak.

Günahlara kefaret olanlara gelince; soğuk havalarda abdest almak, cemaate gitmek (namaz ibadeti için), namazdan sonra namazı beklemek (namazlara üşenmeyip onlan intizar etmek)."

•Cibril (as) dedi ki;

"Ya Muhammed (sav)! Nasıl dilersen öyle yaşa, fakat muhakkak sen de öle­ceksin. Kime muhabbetin olursa olsun muhakkak sen ondan ayrılacaksın. Amelin ne olursa olsun muhakkak ki karşılığını bulacaksın."

• Rasulullah (sav) buyurdu ki:

"Allah Celle, onun gölgelendirmesinden başka gölge olmayan günde üç kişiyi arşın gölgesi altında gölgelendirin

Zor ve sıkıntılı anlarında abdest alan, karanlıkta mescide giden ve açları doyu­ran."

•İbrahim (as)’a soruldu: "Allah hangi sebepten dolayı seni dost edindi?" İbrahim (as) "üç şeyden dolayı" dedi:

"Ben Allah'ın emrini başkalarının emrinden üstün tuttum,

Allah'ın (cc) bana kefil olduğu şeyi (ona güvenerek) önemsemedim.

Ne sabah ne de akşam misafîrsiz yemek yemedim."

•Hikmet sahibi bazı insanlar dediler ki:

"Üç şey kederi giderin Allah’ın (cc) zikri, Allah (cc) dostlanyla görüşme ve hik­metli sözleri dinlemek."

•Haşan Basri dedi ki:

"Edebi olmayanın ilmi yoktur, sabrı olmayanın dini de yoktur, Allah'tan (cc) korkmayanın kurtuluşu yoktur."    

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ