EL-MÜNEBBİHAT - rahle.org

EL-MÜNEBBİHAT - rahle.org

EL-MÜNEBBİHAT


Facebookta Paylaş
Tweetle

Gazi ÇOBAN

  Süfyan-ı Sevri (ra)'den:
"Allah (cc)'la ünsiyyet ne demektir, diye soruldu.
Buyurdu ki: Her güzel yüz, hoş ses ve fasih lisanla ünsiyyet etmemendir ."
İbn-i Abbas (ra)'dan buyurdular ki:
"Zühd üç harftir (Z.H.D.) Z: ahirete azık( Zad/azık ), H:( din-i) İslam'a Hidayet, D: İbadete Devamdır."

 Başka bir yerde de şöyle buyurmuşlar:
"Zühd üç harftir "Z: zinet, H: hevayı ( nefsin hefeslerini ) terk, D: dünyayı terk etmektir."

 Hamidi Leffaf (ra)'den:
Biri gelip:
"Bana nasihat et demiş" O da :
"Mushaf kılıfı gibi dinine bir kılıf yap" diye cevap vermiş.
Sorulmuş "Dinin kılıfı nedir ?"
Cevap vermiş: "Lüzumundan fazla konuşmayı, dünya ve halkla anlaşmazlığı terk etmektir. Sonra bil ki, zühdün esası günahların büyüğünden ve küçüğünden sakınmak; farzların hepsini (kolayını zorunu )eda; dünyanın azını ve çoğunu ehline terk etmektir."

 Lokman Hekim oğluna demiş ki:
"Ey evlatçığım, insanoğlu üç sülüs (üçte bir )'e ayrılır. Üçte biri Allah(cc)'ındır. Üçte biri kendinindir. Üçte biri de kurtlarındır. Allah (cc)'a olan kısmı insanın ruhudur, kendine olan kısmı amelleri, kurtlara olan kısmı da cismidir."

 Hazreti Ali (ra)'den:
"Üç şey var ki hıfzı artırır, balgamı giderir: Misvak kullanmak, Oruç tutmak, Kur'an okumak."

 Kabü'l-Ahbar (ra)'dan buyurdular ki:
"Şeytanın şerrinden müminleri koruyan kaleler üçtür:
Mescit kaledir. Allah'ın (cc) zikredilmesi kaledir. Kur'an okumak da kaledir."

 Bazı hikmet sahiplerinden:
"Üç şey Allah (cc)'ın hazinesindedir. Allah (cc) onları ancak sevdiğine verir: Fakirlik, hastalık ve sabır."

 İbn-i Abbas (ra)dan: 
Vakta ki, kendisinden:
"Günlerin, ayların ve amellerin hayırlısı hangisidir?" diye soruldu.
Buyurdu ki: Günlerin hayırlısı cuma günüdür. Ayların hayırlısı ramazan ayıdır. Amellerin hayırlısı vaktinde kılınmış beş vakit namazdır."

(İbn-i Abbas, bu sorunun kendisine sorulduğu gün vefat etmişti.) Vefatından üç gün sonra, verdiği cevap Hz.Ali (ra)'ye ulaştığı vakit buyurdu ki :

"Şayet şarktan garba kadar bütün âlimler, hikmet sahipleri ve fakihlerden bu sorulmuş olsaydı, İbn-i Abbas'ın verdiği cevap gibi cevap veremezlerdi. Yalnız ben derim ki, amellerin hayırlısı, Allah (cc)'ın senden kabul ettiği ameldir. Ayların hayırlısı, bir daha masiyete dönmemek üzere tevbe ettiğin aydır. Günlerin hayırlısı da, dünyadan mümin olarak huzur-i ilahiye çıktığın gündür."

 Denilmiş ki:
"Ne zaman Allah (cc) bir kulun hayırlı olmasını irade ederse onu dinde bilgin ve dünyada zahit kılar, ayıplarını gösterir. (Artık başkasının ayıbı ile meşgul olmaz.)


KUR'AN'DAN DİNAMİKLERİMİZ

Ra'd, 13/20-22. Onlar ki Allah'ın riayet edilmesini emrettiği hukuka riayet ederler, Rablerine saygı besler ve hesabın kötülüğünden korkarlar ve onlar ki Mevlalarının rızasına ermek için sabretmekte, namazı dürüst kılmakta, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli açık infak eylemektedirler ve kötülüğü iyilikle defederler. İşte bunlar, dünya yurdunun akıbeti onlara.

Ra'd, 13/28. Bunlar, iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olanlardır. Haberiniz olsun; kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur.

İbrahim, 14/42. Zalimlerin yaptığından Allah'ı gafil sanma, o, sadece onları, gözlerin dehşetten donup kalacağı bir güne erteliyor.

Hicr, 15/24. Kasem olsun ki içinizden öne geçmek isteyenler de malumumuz, geri kalmak isteyenler de malumumuz.

Hicr, 15/49-50. Haber ver kullarıma, şüphesiz ben, ben bağışlayanım, esirgeyenim. Ve şüphesiz azabım, o acıklı bir azaptır.

Nahl, 16/116. Dillerinizin yalan yere nitelendirmesinden ötürü "Şu helaldir, şu haramdır." demeyin, sonra Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlar ise iflah olmazlar.

Nahl, 16/125. (Bütün insanlığı)hikmetle ve güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır ve onlarla en güzel, en inandırıcı yöntemlerle tartış; şüphesiz, onun yolundan kimin saptığını en iyi bilen senin Rabbindir, ve yine doğru yola erişenleri de en iyi bilen odur.

Nahl, 16/127-128. Sabret, senin sabrın ancak Allah(ın yardımı)iledir. Onlar için hüzne kapılma ve kurmakta oldukları hileli düzenlerden dolayı da sıkıntıya düşme. Şüphe yok Allah, korkup sakınanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir.

İsra, 17/18-19. Her kim peşin istiyorsa, ona dünyada peşin veririz, dilediğimiz kadar istediğimize; sonra da ona cehennemi tahsis ederiz, kınanmış, kovulmuş bir halde ona yaslanır. Her kim de ahireti ister, ona layık bir gayret ile onun için mümin olarak çalışırsa, işte bunların çalışmaları şükranla karşılanır, çabaları karşılıksız kalmaz.

İsra, 17/36-37. Bir de hiç bilmediğin bir şeyin ardınca gitme; çünkü kulak, göz, gönül; bunların her biri ondan mesul bulunuyor! Hem yeryüzünde azametle yürüme; çünkü sen ne yeri yırtabilirsin, ne de boyca dağlara yetişebilirsin.

İsra, 17/53. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan, insanın apaçık düşmanıdır.

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ