Hz Hatice Resulullahın Gönül Huzuru Annemiz! - rahle.org

Hz Hatice Resulullahın Gönül Huzuru Annemiz! - rahle.org

Hz Hatice Resulullahın Gönül Huzuru Annemiz!


Facebookta Paylaş
Tweetle

Hz. HATİCE RESULULLAHIN GÖNÜL HUZURU,ANNEMİZ!

İlyas ŞAHİN

Ulaşılması zor yerlerde görünüyor Hatice, aynı Allah resulü gibi. onların yaşantılarını okuduğumuz da imreniyoruz, özlem duyuyoruz, iç geçiriyoruz. ”Keşke ah keşke bende o zaman yaşasaydım” diyoruz belki de.

O’ dur, sizi tek bir nefisten yaratan ve ondan da gönlünün ısınacağı eşini var eden. Araf-189

Dünya ve âhirette değerli dört kadın vardır. İmran'ın kızı Meryem; Firavunun karisi Asiye, Huveylid’in kızı Hatice ve Muhammed'in kızı Fâtıma" (İbn İshak, s. 228)

Hz. Aişe (ra) şöyle diyor: “Allah Resulü’nün hiçbir hanımını Hz. Hatice kadar kıskanmadım. Çünkü, Rasulullah ona sonsuz saygı ve sevgi duyardı. Hatta onun hatıralarına bile saygıda kusur etmezdi. Sebebini sorunca da, Allah Resulü: ‘Vallahi, Allah bana ondan daha hayırlısını vermedi; insanlar beni inkar ettiğinde o bana inandı, insanlar beni yalanladığında o beni tasdik etti, insanlar beni (muhasaraya alıp her şeyden) mahrum ettiğinde malıyla o destekledi. Diğer kadınlardan olmadığı halde Allah (cc) ondan bana çocuklar ihsan etti. ’ derdi. ” (İbn el-Esir Üsdü’l Gabe, 7, 85)

O, Arapların en asil kavmi olan Kureyş kavminden ve Kureyş kavminin de, en asil, pak ailelerinden idi. Babası Huveylid, annesi Fâtıma'dır. (1) Hz. Hatice'nin baba tarafından soyu Kusay'da, Peygamberimizin baba tarafından soyu ile birleştiği gibi, annesi tarafından da soyu yine Peygamberimizin baba tarafından dedesi olan Lüey'de birleşmektedir. (2)

Hz. Hatice, ticaretle uğrasan zengin, haysiyetli, şerefli bir kadındı. Ücretle tuttuğu adamlarla Şam’a ticaret kervanları düzenlerdi. Hz. Muhammed'in doğru sözlü, güzel ahlâklı ve son derece kendisine güvenilen bir insan olduğunu öğrenince, Ona ticaret ortaklığı önerdi. Hz. Muhammed Hz. Hatice'nin bu teklifini kabul etti. Hz. Hatice bu ticaret kervanından çok memnun oldu. Daha önce gönderdiği ticaret kervanlarına nazaran, bu sefer daha fazla kâr elde etti. Hz. Peygamber hakkında Meysere'yi de dinleyince, Ona olan itimadı ve sevgisi daha da arttı. Ona anlaştıkları ücretten fazlasını verdi ve Hz. Muhammed'e evlenme teklifinde bulundu. (3) O zaman, rivâyetlerin ekseriyetine göre, Hz. Muhammed 25 ve Hz. Hatice 40 yaşında idiler. Aralarında 15 yaş fark vardı. (4)

Rasûlullah'ın evlendiği ilk kadın, Huveylid'in kızı Hatice'dir. Hz. Hatice ilk olarak Atik b. Aziz'le evlendi, ondan bir kızı oldu. Onun ölümünden sonra, Temim oğullarından Ebû Hale ile evlendi. Ondan da bir oğlu ve bir kızı oldu. Onun da ölümünde sonra, Rasûlullah ile evlendi. (5) Hz. Hatice'nin Rasûlullah'dan Fâtıma, Ümmü Gülsüm, Zeyneb ve Rûkiyye adında dört kızı, Kâsım ve Abdullah adında da iki oğlu dünyaya geldi. (6)

Hz. Hatice olgun bir hanımdı. Ardı ardına gelen sıkıntılar, musibetler onun kadere teslimiyeti ve Allah’a tevekkülünden hiçbir şey değiştirmedi. Öncelikle oğlu Kâsım’ın vefatı, ardında da diğer oğlu Abdullah’ın vefatı Hz. Hatice’nin sabrını artırdı, teslimiyetine güç kattı.

 

 

Muhammed’i Hatice’ye, Hatice’yi Muhammed’e yakınlaştıran, kalplerin de sahibi olan yüce Allah’tı. Peygamberi bekleyen ağır yükleri beraberce omuzlayacak en uygun eş tabii ki Hatice’ydi. Hatice Rasulullah için en uygun gönül huzuruydu. Vahyin ağır yükünü taşıyacak olanı seçen Rab tabii ki Hatice’yi de resulü için seçmişti.

Muhammed Gazali şöyle diyor: Hz. Hatice büyük bir adamın hayatını tamamlayan değerli bir kadın niteliğindeydi. Kendilerine elçilik görevi verilenler oldukça hassas kalpler taşırlar. Değiştirmek istedikleri ortamda çok zorluklarla karşılaşırlar. Yerleştirmek istedikleri hayır için cihad ederken büyük sıkıntılarla karşı karşıya gelirler. Dolayısıyla özel hayatlarında kendilerine ünsiyet sağlayacak ve gönül rahatlığı verecek birilerine çok ihtiyaç duyarlar. İşte Hatice (r. a) bu özelliklerde herkesten öndeydi. Dolayısıyla Muhammed (s. a. s. )'in hayatında onun güzel bir etkisi olmuştur.

Hatice; kadının aşağılandığı, yüz karası görülüp diri diri toprağa gömüldüğü bir zaman da, bir çok erkek için zorlu bir iş olan ticaretle uğraşacak hem de bunu başarıyla yürütecek kadar zeki ve cesur. Kendisine yapılan tüm evlilik tekliflerini reddetmişken, fakir, aynı zaman da kendisinden 15 yaş daha küçük bir adama-tüm eleştirileri göze alarak-evlilik teklif edecek kadar gözü kara. Karşılaşacağı tüm sıkıntıları tahmin etmesine rağmen yaşadığı rahat hayatı terk ederek, Allah’a ve resulüne iman edecek ve imanının gerekliliklerini yerine getirecek kadar doğrunun muhafızı bir kadındı.

Hatice, Allah a ve resulüne iman ederken bunu sadece çok sevdiği eşi istediği için değil, hak olanın bu olduğunu bilerek iman ediyordu.

Vahyi ilk dinleyen ve tereddütsüz iman eden ilk kişiydi.

İslam ve Müslümanlar için tüm mal varlığını infak edecek kadar cömertti.

Hz. Muhammed’in Hatice’yle evlenmeyi hemen kabul etmesi, Hz. Hatice’nin şerefli, izzetli ve iffetli kişiliğiyle ilgili en önemli ipucudur ve bu bile onu anlatmak için yeterlidir.

...

Ulaşılması zor yerlerde görünüyor Hatice, aynı Allah resulü gibi. onların yaşantılarını okuduğumuz da imreniyoruz, özlem duyuyoruz, iç geçiriyoruz. ”Keşke ah keşke bende o zaman yaşasaydım” diyoruz belki de.

Fakat Rabbimiz konuşuyor bizimle ` Resulümde sizler için en güzel örnek vardır” diyor ayetinde ve uyanıveriyoruz uykudan. Efendimizi görüyoruz karşımızda, elimizi sürüyoruz mübarek yüzüne, sakalını seviyoruz. İşte gerçek! Ulaşılmaz zannettiğimiz peygamber karşımızda, hem de tüm örnekliği ve önderliğiyle. Hatice de hemen yanı başında, her zaman olduğu gibi, eşinin tüm güzel ve zor günlerinde olduğu gibi.

Onun hayatını okurken, peygamberimizi üzecek ne bir sözüne nede bir davranışını rastlamıyoruz. Sadece bir kez Rasulullahı çok üzüyor, hatta ağlamasına sebep oluyor. Ağlıyor peygamber, ağlıyor Hatice’nin eşi çünkü yalnız bırakıyor onu Hatice’si. Efendisini Rabbine emanet ediyor, Rabbine kavuşuyor Hatice.

 

Ey Hatice ey annemiz

Duyabilseydin beni

Dua etmeni isterdim senden

Ümmetin mazlum ve zalim kadınları için

Mahzun coğrafyamın kadınları için

Tüm kadınların Hatice olmasını isterim derdim

Ayrıca Meryem olsunlar derdim

Asiye olsunlar derdim

Fatıma olsunlar isterdim

Ey Ümmetin kadınları, Hatice el sallıyor size tebessüm ederek.

Görüyor musunuz?

Dipnotlar:

______________

1-(İbn İshak, es-Sîre, Nesr. Muhammed Hamidullah, s. 60).

2-(M. Asim Köksal, İslâm Tarihi, Mekke Devri, 96)

3-(İbn İshak, a. g. e., 59)

4-(İbn Hacer, el-İsâbe, 539)

5-(İbn Ishak, a g e, 229)

6-(İbn el-Esir, Usdü'l-Gâbe, I, 434)

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ