ÖNSÖZ - rahle.org

ÖNSÖZ - rahle.org

ÖNSÖZ


Facebookta Paylaş
Tweetle


 

Dergimizin ikinci sayısıyla yine karşınızdayız. Rabbimize hamd olsun. Ramazan ayının da bereketiyle Rahle-i tedrisimize devam ediyoruz. Rahle olarak avami dil­den uzak kalmaya çalıştığımız gibi akademik üsluptan da uzak durmaya çalışıyoruz. Bugün Müslümanlar için elzem olan "ihyau’l-hayat"tır. Yani hayatın diriltilmesi. Di­ni hayatın diriltilmesi şeklinde bir ifadeden özellikle kaçınmak gerekir. Çünkü bu, dini-dünyevi ayrımını çağrıştırmaktadır, halbuki bu ayrım Kuranın kavramlar dün­yasında kesinlikle yer bulamaz. Hayat tektir, bir bütündür, dünya ve ahiret (yakın ve uzak) şeklinde bölümlenir; merdivenin başı ve sonu gibi.

Peki, hayatın diriltilmesi nasıl olacak? Elbette ki Hayy'ın hayat veren çağrılarıy­la ve üflemeleriyle hayat/hayatımız soluklanacak (teneffese), canlanacak. Hayatın diriltilmesi ancak ve ancak Allah'ın asırlardır değişmeyen dini İslam eliyle olacak di­ye düşünüyoruz. Bunun için de yukarıda bahsettiğimiz iki tarzdan özellikle kaçın­maya çalışıyoruz. İnsanımızı kuru bilginin soluk tıkayan havasından amele, hayata dönük canlı bilginin nefes açan ortamına taşımak istiyoruz/taşınmak istiyoruz. Ni­yetimiz bu. Ne derece bunu başarabileceğiz onu rabbimizin tevfıki gösterecek. Çabanın da bizden olduğu hususunda gafletten yine ona sığınırız.

Ramazan işte tam bu zamanda imdadımıza yetişti. Zamanı bölümleyen ve on lara adlar koyan biz Müslümanlar için bu ayın aylar içinde bir başka yeri vardır. Bu ayın özelliği, içinde Kur'an-ı şerifin indirilmeye başlandığı ay olmasıdır. Yeryüzünü diriltmek için Allah; hidayet, insanlara yol gösterme ve doğruyu yanlıştan ayıracak ölçünün yaygınlaştırılması (2/185) koşusuna bu ayda start vermiştir. Aynı hızla ve aşkla devam eden bu koşunun bazı dönemlerde tıknefes insanlarca götürülmesi belki koşuyu yavaşlatmış gibi görünebilir ama "Attığın zaman sen atmadın, Allah attı." ayet-i muhkemince söylendiği gibi bu koşuyu hakikatte götüren Allah'tı. Bu koşunun nefesini kesmek için nurunu söndürmek için ağızlarıyla üfleseler de, ne­fesleriyle nefeslerimizi bulandırmak isteseler de o; nurunu, koşuyu tamamlatacak- tır.

Ramazan hayatın diriltilmesi için yolu gösterdi, içinde bir güneş gibi Kuran pa­rıldadı. Güneş hayat kaynağıdır, gözlerini ve gönüllerini açanlara, kapayanlara ise cehennemdir.

Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz?

Güneşe göç var da, kalan biz miyiz ?

Rahle    

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ