KUR’AN’DAN DİNAMİKLERİMİZ - rahle.org

KUR’AN’DAN DİNAMİKLERİMİZ - rahle.org

KUR’AN’DAN DİNAMİKLERİMİZ


Facebookta Paylaş
Tweetle2/268. Şeytan sizi fakirlikle korkutup, çirkin çirkin şeylere teşvik ediyor; Allah ise lutfundan bir mağfiret ve fazilete bir kazanç vadediyor. Allah'ın kudreti geniş, ilmi çok.

3/8. Ya rabbena! Bizleri hidayetine erdirdikten sonra kalplerimizi yamultma da katından bize bir rahmet İhsan eyle. Şüphesiz sensin bütün dilekleri veren veh- hab, sen.

3/14. Kadınlara, çocuklara, altın ve gümüş (cinsin) den birikmiş hâzinelere, soylu atlara, sığırlara ve arazilere yönelik dünyevi zevkler insanoğlu için çekici kı­lınmıştır. Bütün bu zevkler bu dünya hayatında tadılabiiir, ama hedeflerin en gü­zeli Allah katında olanıdır.

3/3 I. De ki (ey peygamber) : "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Al­lah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin; zira Allah çok affedicidir, rahmet kay­nağıdır."

3/102. Ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkup -sakınmak gerekiyorsa öylece korkup- sakının ve siz, ancak Müslüman olmaktan başka (bir din ve tutum üze­rinde) ölmeyin.

3/1 18. Sız ey imana ermiş olanlar! Sizden olmayan kişileri can yoldaşı edinme­yin. Onlar sizi yoldan çıkarmak için ellerinden gelen hiçbir çabayı esirgemezler ve sizi sıkıntıda görmekten hoşlanırlar. Şiddetli öfke ağızlarından taşmaktadır; kalple­rinde sakladıkları ise daha da kötüdür. Biz (bununla ilgili) işaretleri sizin için (işte böylesine) açık ve anlaşılır kıldık, eğer aklınızı kullanırsanız.

3/1 35. Ve onlar, utanç verici bir iş yaptıkları veya kendi kendilerine /başka tür­lü) bir zulüm işledikleri zaman, Allah'ı anar ve günahlarının affı için yalvarırlar-za- ten Allah'tan başka kim günahları affedebilir?-ve her ne (zulüm) işlemişlerse on­da bilerek ısrar etmezler.

3/200. Ey iman edenler! "Sabredin, (düşman karşısında) sebat gösterin, (cihad için ) hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah'tan korkun ki başarıya erişebılesıniz.

4/17. Fakat Allah'ın kabulünü vadettiği tevbe , o kimseler içindir ki bir cahil­likle bir kabahat yaparlar da sonra çok geçmeden tevbe ederler, işte Allah bun­ların tevbelerini kabul buyurur ve Allah bilendir hikmet sahibidir.

4/75. Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: "Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli (koruyucu sahip) gönder, bize katından bir yardın eden yolla." diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adı­na savaşmıyorsunuz?


Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ