İslâm’a Hizmette Kadın Ve Erkek - rahle.org

İslâm’a Hizmette Kadın Ve Erkek - rahle.org

İslâm’a Hizmette Kadın Ve Erkek


Facebookta Paylaş
Tweetle

Ayşe Baş

 

Her Müslüman kadının ve erkeğin asli vazifesi, Allah’ın rızasına uygun bir yaşam sürmek ve Allah’ın emir ve yasaklarını öğretmektir. Kadın olsun, erkek olsun önce ilim, irfan, edep öğrenmeli, yaşamalı ve örnek olmalıdır.

Kur’an-ı Kerim bize görevimizi hatırlatılıyor:

İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa eren onlardır.” (Ali-İmran, 3/104)

Siz, insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışırsınız…” (Ali-İmran, 3/110)

Örnek bir topluluk olmadığında var olan ahlakî bozulmanın hızla yayıldığını görüyoruz. Toplumun nasihat edici, uyarıcı kesimi sayesinde, kişi kendini sorgulayabilmektedir. Bu sorgulamanın bilinçli yapılması, İslam’a, İslam ahlakına yönlendirmesi ile başarı sağlanabilir. Bunun için her Müslümana sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluk, ilim-irfan öğrenmekle başlıyor…

Bu açıdan erkek, hanımına, kızına, kız kardeşine ve hatta annesine dahi muhabbet ve hoşgörü içinde yönlendirici (doğru yola iletici) ve destekleyici olması gerektiği gibi; kadın da kocasına, kardeşine, oğluna ve hatta babasına -velhasıl etrafındakilere- İslam’a hizmet etmedeki çabalarına destekleyici olmalıdır.

Kadınlar, kaprislerini ve beklentilerini bir kenara bıraktıklarında, fıtratları gereği cesur, vefalı ve başarılıdır. Karakterlerindeki zayıf noktalarını güçlendirdiklerinde nice kitleleri yönlendirebilecek irade ve cesaret sahibi olduklarını fark edeceklerdir. Özellikle yeni nesli yetiştirmektedir.

Nesil yetiştirme görevi günümüzde daha çok anneye düştüğüne göre, çocuğu en çok etkileyen aslında annedir.

Ebu Hureyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (sa) söyle buyurmuştur:

Her doğan çocuk muhakkak İslam fıtratı üzerine doğar, sonra anası ile babası onu Yahudi yahut Nasranî yahut Mecusi yaparlar…”¹

Çocuğun karakter yapı taşları, ilk üç yaşında anne kucağında iken belirlenir. İslam’ı yaşayan ve öğreten bilinçli kadın, çocuğunun salih veya saliha bir mümin olarak yetiştirmeye bu yaşlarda başlar. İslam’a hizmet sadece çocuk yetiştirmekle de bitmez. Ayrıca kocasına, hem ev içinde hem de dış hayatta destekleyici, uyarıcı, tavsiye ve nasihat edici olmalıdır.

Müslüman kadın ve erkek İslam’dan uzaklaştıran ve günaha sürükleyen sebepleri aşmalı, Allah’ın rızasına uygun bir yaşam sürme gayretinde olmalıdır. Her erkeğin evindeki hanımından destek alması gerekir; bu açıdan erkekler eşlerini iyi yetiştirmeli, gerekli ilim ve irfanı almalarını sağlamalıdır.

Allah (cc) şöyle buyuruyor:

De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilen elbette kıymetlidir.” (Zümer, 39/93)

Allah iman edenleri yüceltir; kendilerine ilim verilmiş müminleri ise, [cennette] kat kat derecelerle yükseltir.” (Mücadele, 58/11)

Günümüzde İslam eğitimi almış bilinçli Müslüman hanımların sayısı artırılmalıdır. Müslüman kadının şahsiyeti, asırlık Müslüman hanımların güzel yönleriyle bezendikçe güzelleşecek ve güçlenecektir. Müslüman kadın, hak bildiğini söylemede ve sabırda Hz. Asiye’yi; yeri geldiğinde susmasını bilmede Hz. Meryem’i; itaat ve eşine hürmette Hz. Hatice’yi; takva ve ibadette Hz. Fatıma’yı; ilim ve irfan edinmede Hz. Aişe’yi örnek almalı, onlara benzemeye çalışmalıdır. Kendine Kuran-ı Kerim-i rehber edinen birey, bu önder hanımları örnek almakta zorlanmasa gerek. Bu İslam bilincinin ta kendisidir.

Allah’tan gereği gibi korkanlar, ona saygı duyanlar ancak âlimlerdir.” (Fatır, 35/28)

Biz Müslümanların can-u gönülden tek isteği İslam’ın muzaffer olmasıdır. Müslüman yüreklerin haykırdığı tek temenni budur. Bu haykırışlara en büyük destek kadınlardan gelmelidir. Sessiz bir mücadelenin neferleridir kadınlar.

Müslüman kadın-erkek herkesin, kadınların eğitimi ve bilinçlenmesi ve İslam’ı yaşamasına hem maddî hem de manevî destek vermelidir. Günümüzde kadın İslam âlimleri neden yetişmesin? İçtihadına başvurulan İslam ilimleri eğitiminde doruk seviyesine erişmiş kaç tane kadın âlim tanıyorsunuz? Maalesef, birçok hanım rahat dünya döşeklerini (evlerini) bırakıp da bu yolda çaba sarf etmemektedirler. Hanımların büyük bir kısmı namazlarını eda ettikleri gibi soluğu televizyon veya internet başında almaktadır. Artık Müslüman hanımlar, bu dünyaya geliş amaçları sadece çamaşır, bulaşık, ütü ve yemek yapmak olmadığını hatırlasınlar. Ev işlerini ihmal etmesinler ama hangi yaşta olursa olsunlar İslamî ilimlerin bir ucundan tutsunlar. Öğrensinler, öğretsinler, yaşasınlar ve güzel örnek olsunlar. Artık ilim ve irfanda öncü hanımlar yetişsin. Onların yetiştirdiği nesil, bu yüzyılın günah mikroplarına karşı bağışıklık sistemi geliştirsin.

Şimdi herkesin tefekkür etmesi, İslam’a hizmet etmek için neler yapabileceğini düşünmesi gerekmektedir. Acilen bu çağrıya uyulması gerekir, çok geç olmadan…

Dipnot:

1. Buharî, Müslim ve diğerleri rivayet etmişlerdir…

 

 

 

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ