Mübarek Topraklar - rahle.org

Mübarek Topraklar - rahle.org

Mübarek Topraklar


Facebookta Paylaş
Tweetle

Ahmet Eser 

 

Bizlere Mescid-i Haramı, Mescid-i Aksa’yı ve Mescid-i Nebevi’yi ikram eden Rabbimize hamd olsun.

Bu mübarek mekânların anlamını, kutsiyetini, manevi derinliğini bize öğreten ve gösteren peygamberimize ve tüm peygamberlerimize salât ve selam olsun.

Rabbimiz! Bizlere imanla yüzümüzü Sana, Senin kıblene dönmeye muvaffak kıl.

Etrafını mübarek kıldığın mescitlerinin kıymetini bilmeyi ve onları muhafaza etmeyi bizlere nasip et.

Ya Rabb!

Bizlere Kâbe’yi, Mescid’i Aksa’yı ve Mescid’i Nebevi’yi sevdir. Bu bereketli mekânlarda arınmayı, varlığımızın hakikatine ermeyi bizlere lütfet.

Ya İlâh el-Âlemin!

Bu mübarek topraklarda peygamberlerinle dirilttiğin dinini bizlere de yeniden diriltme azmini ve gayretini ver.

Ya Mukallibe’l Kulub!

Üzerimize üşüşen leş yiyicilerini dağıtmak için artık kalplerimizden dünya sevgisini ve ölüm korkusunu al. Allahım! Parça parça olmuş Müslümanların kalplerini birbirine ısındır.

Ya Basir!

Âlimlerimize, yöneticilerimize, öncülerimize de basiretle, hikmetle ve takvayla direnişin öncüleri olmalarını nasip et. Zalimlerin, kâfirlerin yanında yer alanlara ise hidayet ver. Onları ıslah eyle.

Bel’amların, sahte din tüccarlarının, maslahatçılığı putlaştıranların … şerrinden bizleri beri kıl.

Ya Ehad!

Bizleri yekvücut eyle. Bizlere bir binanın tuğlaları gibi birbirine kenetlenmeye muvaffak kıl. Bizlere Senin ipine topluca sarılmayı ve asla tefrikaya düşmemeyi nasip et. Dualarımızda ve bize verdiğin rızıklarımızda kardeşlerimize de pay ayırmayı bizlere nasip et.

Bizlere ümmet şuuru ver.

Bizlere ümmet şuuru ver.

Bizlere ümmet şuuru ver.

Kâfirlerin oyununa gelip de birbirimizi incitmekten, birbirimizin canına kast etmekten mü’minleri muhafaza eyle. Birbirimizin kusurlarından ziyade güzel ahlâkını görmeyi bizlere müyesser kıl.

Allahım! Dinini özgürce yaşamak ve toplumlarında İslam’ın yaşanması için cihad eden tüm kardeşlerimize imtihanlarında kolaylıklar ihsan et. Cihat ederken de adaletten, ahlâktan bizleri ayırma.

Ey yerdeki ve gökteki, görünen ve görünmeyen orduların Malik’i olan Allahım!

Kâfirlere karşı nasıl Bedir’de, Uhud’ta, Huneyn’de Habib’ine ve sahabesine tüm ordularınla yardım ettiysen, tüm dünyada ve hassaten Ortadoğu’daki cihad eden kardeşlerimize de yardım et.

Rabbimiz! Bizleri cihad meydanından gerisin geriye kaçanlardan olmaktan koru. Ayaklarımızı İslam üzere ve cihad üzere sabit kıl. Bizleri yalnız Sana tevekkül edenlerden eyle. Üzerimize sekinet, cesaret ve vakar indir. Kâfirlerin kalplerine ise korku sal.

Ya Rabb! Senin için can veren kardeşlerimizin mücadelelerini bereketlendir. Cihadımızı günahlarımıza kefaret kıl. Bu uğurda can veren kardeşlerimizin şehadetini kabul et. Onlara karşı bizleri vefakâr kıl.

Rabbimiz! Zafer de yenilgi de Sendendir. Bizi her halde Sana kulluktan ayırma. İman ve sabırdan kaydırma. Haddi aşmaktan, zulmetmekten muhafaza et.

Eğer yanılıp da hata edersek, günah işlersek Sen Gafur’sun, Rahim’sin. Artık sen bizi bağışla. Ayıplarımızı, kusurlarımızı Settar ism-i şeref’inle ört.

(Amîn)

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ