KADIN TEMELLİ KALIP YARGILARDA HADİS / 4 - rahle.org

KADIN TEMELLİ KALIP YARGILARDA HADİS / 4 - rahle.org

KADIN TEMELLİ KALIP YARGILARDA HADİS / 4


Facebookta Paylaş
Tweetle

 

Şahbaz SİNANOĞULLARI

İslam' a yönelik Batı kökenli eleştiriler özellikle son iki asır boyunca durmadan artmış ve her geçen gün daha sistemli ve daha kapsamlı bir hal almaktadır. Bu eleştirilerin kahir ekseriyetini ön kabullü ve art niyetli eleştirilerin oluşturması; ayrıca cehalet üzere inşaa olunmuş bulunması, bu tür çalışmaların İslam' a yönelik düşmanca saldırıların bir kolu olduğunu ortaya koymaktadır.

Söz konusu saldırılar karşısında İslam dünyasından şu ya da bu şekilde, savun¬ma amaçlı cevaplar verilmeye çalışılmış ve bu durum halen devam etmektedir. Batı kaynaklı eleştiriler, bilahere Batı'nın İslam dünyası içerisindeki uzantılarınca üstlenilmiş ve hal daha da karışmıştır.

İslam'a yönelik eleştirilerde her zaman baş köşeyi alan mevzular içerisinde 'kadın' mevzuu ayrıcalıklı bir yere sahiptir. İslam'ın kadına dönük yaklaşımları ve bu yaklaşımların üzerine bina edilen uygulamaları iki asır boyunca modernizmin saldırılarına maruz kalırken, müslümanlar bu saldırılar karşısında çeşitli savunma mekanizmaları geliştirmişlerdir.

Kimi alimler ve Müslüman aydınlar, kendi öz kaynaklarına-Kur'an ve sahih sün¬net- yönelmiş, daha sıkı bir bağla kendilerini kayıtlamış ve Batı karşısında bir komplekse kapılmadan öz değerlerini dile getirme gayretine girmişlerdir. Kimi alimler ve Müslüman aydınlar da (özellikle pek çok akademisyen) modernist bir eğilim¬le eleştirilerin kaynağı olan Kur'an ve sünnete yönelmişlerdir. Kur'an korunmuş olduğundan, meseleler, yorumlar üzerinden ele alınmıştır. Ancak Sünnet ve Sün¬netin sözlü ifadesi hadisler, Kur' an gibi korunmuşluğa sahip olmadığından, mo¬dem düşüncenin eleştiride bulunduğu kısımlar da buralarda yoğunlaşmaktadır. Modem akıl, anlama ve algılama güçlüğü çektiği her hadis metnini, tereddütle karşılamış veya reddetmiştir. Bu eleştiriler 'Kadın' konusunda odaklanmış ve as-lan payını da bu konu almıştır. Kadın konulu hadisler, modem akılla çeliştiği her yerde reddedilmiştir. Sayın Doç. Dr. Ali Osman ATEŞ'e ait 'Hadis Temelli Kalıp Yargılarda Kadın' adlı eser; kanaatimizce, yukarıda eleştirerek bahsettiğimiz, bir tür savunma biçiminde ele alınmış bir eserdir. Söz konusu esere olan eleştirileri¬mizi dile getirmeye devam edeceğiz.

Sözün en doğrusu şüphesiz Allah'ın sözüdür.

"Hakkın ötesinde, sapkınlıktan başka ne var ki?" 

 

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ