MUKADDİME - rahle.org

MUKADDİME - rahle.org

MUKADDİME


Facebookta Paylaş
Tweetle

 


Bismillah.

İnsanları birbirinden ayıran da, aynı zamanda birbiri ile irtibatlandıran da sahib oldukları hayat anlayışıdır. Bizi tanımlayan anlayışlarımızdan birisi ise tevhiddir.

Tevhid Allah'ı birlemektir, O'na yaratılmışlardan hiçbir şeyi denk görmemektir. Uluhiyet ve Rububiyet makamında yalnız O'na yönelmektir. O'na yönelirken hiçbir yaratılmışın ne ortaklığına ne de şefaatine bağlanmadan yönelmektir. Tağutu red ve yalnız Allah'a kul olma inancıdır.

Allah'ın varlığını, birliğini, eşi ve benzeri bulunmadığını bilmek ve buna inanmaktır.

Tevhid, Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmekle beraber, O'nun tasarruflarında tek kudret sahibi olduğunu, hüküm ve irâdesinin her şeyin üstünde bulunduğunu kabul etmektir. İslâm dininde tevhid esastır.

İbâdetlerin hikmetlerinden birisi çeşitli konularda Müslümanların arasında birliği sağlamaktır. Dünyanın her yerindeki Müslümanların aynı ezanı okumaları, ibadetlerinde aynı kıbleye dönmeleri, tevhidin birer göstergesidir.

...

Yazarlarımız hayatımızın içine müdahil bir tevhid anlayışını yazdılar bu sayımızda. Yine tevhidin çevresinde bulunan ve tevhidin sınırları dışında kalan alanlardan bazılarını da incelediler konu bütünlüğü açısından.

Bize de tevhid ekseninde kardeşlik çağrısı düşüyor.  Bu yıl gündemimize Kardeşlik konusunu alıyor ve kardeşliğin gereğini yaşamaya davet ediyoruz.

Selam Müslüman’ca Kardeş olanlara olsun.

 

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ