KUR’AN’DAN DİNAMİKLERİMİZ - rahle.org

KUR’AN’DAN DİNAMİKLERİMİZ - rahle.org

KUR’AN’DAN DİNAMİKLERİMİZ


Facebookta Paylaş
Tweetle2/8 i. Evet kim bir günah kazanır da suçu kendisini kuşatmış olursa işte onlar, ateş (cehennem) halkıdır, orada sürekli kalacaklardır.

2/112. Hayır, kim işini güzel yaparak özünü Allah'a teslim ederse, onun mükafatı, rabbinin yanındadır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

2/' 121. Kendilerine kitabı verdiğimiz ehliyetli kimseler, onu tilavetinin hakkını vererek okurlar. İşte onlar ona iman ededen her kim de onu inkar ederse, işte onlar da hüsranda kalanlardır.

2/148. Her bilinin bir yöneti vardır, o ona yönelir. Haydin hep hayırlara koşun, yanşın! Her nerede olsanız Allah sizi topîar/bir araya getirir. Şüphesiz ki Allah her şeye kadiri

2/152. O halde anın beni, anayım sizi ve şükredin de bana nankörlük etmeyin.

2/195. Ve Allah yolunda infak eyleyin (masraf verin) de kendi ellerinizle (kendinizi) tehlikeye bırakmayın ve güzel hareket edin; çünkü Allah güzellik edenleri sever.

2/204. insanlardan öylesi de vardır ki, dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider ve kalbindekine rağmen Allah'ı şahit getirir oysa o azılı bir düşmandır.

2/212. İnkar edenlere dünya hayatı çekici kılındı (süslendi). Onlar, iman edenlerden kimileriyle alay ederler. Oysa korkup-sakınanlar, kıyamet günü onların üstündedir. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.

2/245. Verdiğinin kat kat fazlasını kendisine ödemesi için Allah'a güzel bir borç (isteyene faizsiz ödünç) verecek yok mu? Darlık veren de bolluk veren de Allah'tır. Sadece ona döndürüleceksiniz.

2/254. Ey iman edenler, hiçbir alış verişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı gün gelmezden evvel size nzık olarak verdiklerimizden infak edin. Kafirler, onlar zulmedenlerdir.

2/263. Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, yumuşak davranandır.

2/268. Şeytan sizi fakirlikle korkutup, çirkin şeylere teşvik ediyor. Allah ise lütfundan bir mağfiret ve fazilete bir kazanç vadediyor. Allah'ın kudreti geniş, ilmi çok.

 

3/8. Ya Rabbena! Bizleri hidayetine erdirdikten sonra kalplerimizi yamultma da katından bize bir rahmet ihsan eyle. Şüphesiz sensin bütün dilekleri veren vehhab, sen.

3/14. Kadınlara, çocuklara, altın ve gümüş (cinsin) den birikmiş hazînelere, soylu atlara, sığırlara ve arazilere yönelik dünyevi zevkler insanoğlu için çekici kılınmıştır. Bütün bu zevkler bu dünya hayatında tadılabilir, ama hedeflerin en güzeli Allah katında olanıdır.

3/31. De ki (ey peygamber): “Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah’ta sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin; zira Allah çok affedicidir, rahmet kaynağıdır."

3/102. Ey iman edenler, Allah’tan nasıl korkup-sakınmak gerekiyorsa öylece korkup-sakının ve siz, ancak Müslüman olmaktan başka (bir din ve tutum üzerinde) ölmeyin.

3/1 18. Siz ey imana ermiş olanlar! Sizden olmayan kişileri can yoldaşı edinmeyin. Onlar sizi yoldan çıkarmak için ellerinden gelen hiçbir çabayı esirgemezler ve sizi sıkıntıda görmekten hoşlanırlar. Şiddetli öfke ağızlarından taşmaktadır; kalplerinde sakladıkları ise daha da kötüdür. Biz (bununla ilgili) işaretleri sizin için (işte böylesine ) açık ve anlaşılır kıldık, eğer aklınızı kullanırsanız.

3/i 35. Ve onlar, utanç verici bir iş yaptıkları veya kendi kendilerine(başka türlü)bir zulüm işledikleri zaman, Allah’ı anar ve günahlarının affı için yalvarırlar -zaten Allah’tan başka kim günahları affedebilir?-ve her ne (zulüm) işlemişlerse onda bilerek ısrar etmezler.


Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ