EL-MÜNEBBİHAT - rahle.org

EL-MÜNEBBİHAT - rahle.org

EL-MÜNEBBİHAT


Facebookta Paylaş
Tweetle(Dönüş Gününe Hazırlanmak Üzere Tenbihler)

Gazi Çoban

1-    Nebi (sav)den, şöyle dediği rivayet olundu:

"İki haslet vardır ki, onlardan efdal -daha faziletli- şey yoktur Allah’a iman etmek vs Müslümanlara faydalı olmak

Yine iki haslet (vasıf) vardır ki, onlardan habisi -kötü, iğrenç şey- daha yok: Allah'a ortak koşmak ve Müslümanlara zararı dokunmak"

2-     Aleyhissalatü vesselam buyurdu ki:

"Size, alimlerle birlikte oturmak (onlann ilim meclisine katılmak) ve hakimlerin (hikmetli söz ve fiillere sahip kişilerin) kelamını dinlemek vardır (gerekir). Zira Allah Teala, ölü- kurak-toprağı dirilttiği gibi ölü kalbi de hikmetin nuruyla diriltir."

3-     Hz Ebu Bekir Sıddık (ra)’dan:

"Kabre azıksız giren, denize gemisiz açılan gibidir."

4-     Hz Ömer (ra)’den: "Dünyanın izzeti mal ile, ahiretin izzeti ise salih ameller iledir."

5-     Hz Osman (ra)’den:

"Dünya mahzunluğu (dünyalığın sebep olduğu hüzün) kalpte karanlık (zulmet), ahiret mahzunluğu (ahireti kazanamama endişesinden kaynaklanan hüzün), kalpte nurdur."

6-     Hz Ali (ra)’den:

"Kim ilim talebinde bulunduysa onun talebi cennet olmuştur. Kim de isyan talebinde bulundu ise, onun talebi de ateş oldu."

7-     Yahya Bin Muaz (ra)’den:

"Allah'a isyan etmemek, kerimdir (ikram ve takdire değer bir haldir). Ahirete karşılık dünyayı tercih etmekse, hakimdir (hikmetli bir haldir )”

8-     Hz A'meş(ra)den:

"Ana sermayesi takva olanın dili, dininin kazandıklarını vasfetmekten körleşir (böyle yapmaz). Ana sermayesi dünya olanın dili, dininin hüsranlığını vasfetmekten körleşir."


Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ