BİR EĞİTİMCİ OLARAK HZ.MUHAMMED (S.A.V.) - rahle.org

BİR EĞİTİMCİ OLARAK HZ.MUHAMMED (S.A.V.) - rahle.org

BİR EĞİTİMCİ OLARAK HZ.MUHAMMED (S.A.V.)


Facebookta Paylaş
Tweetle


KİTAP TANITIMI

 

Mustafa Abdun

Konya, ilme hizmet itibariyle tarihteki yerini hala muhafaza etmektedir. Esra Yayınları arasında çıkan Doç. Dr. Abdullah Özbek'in ayet ve hadislere dayanarak hazırladığı bu kitap, ilk baskısı nisan 1988 tarihinde yapılmış toplam 240 sahifeden oluşan gayet verimli ve ufuk açıcı bir çalışma.

Kitap bir ön söz, bir girişten sonra üç bölümden oluşuyor. Ön sözde yazar kitabın yazılış gerekçesini ortaya koyarken muallim olarak gönderilen bir peygamberin pedagoji tarihlerinde gerekli ilgiyi görmemesinden duyduğu şaşkınlığı dile getirir. Bunun, kafasında "Acaba Hz. Muhammed'in eğitiminde insanı eğitmek için bir metot arama denemesi yapamaz mıyız?" sorusunu oluşturduğunu ve bu soruya cevap olarak da böyle bir kitabın meydana geldiğim anlatır.

Giriş kısmında; Hz. Muhammed’in, başarısı tarihen sabit bir eğitimci olduğunu ifade ettikten sonra onun eğitimini ortaya koymanın faydalarını dile getirir. Buna göre din eğitimcileri, onu örnek alırlar; onun eğitiminin eğitim biliminin ortaya koyduğu değerlerle uyuştuğu görülür (ki aslında böyle bir şeyin faydalı olması tartışılır, zira o, nebevi rabbani bir eğitimcidir; modern eğitim ise batı kaynaklı akılla meselelere yaklaştığı için onu asla ihata edemez ve bizler de bizdeki değerlerin mükemmel olduğunu göstermek için illa da onlarla benzeştirmelere gitmemeliyiz, diye düşünüyorum.), ilerde bu konuda çalışma yapacak olanlara yol gösterir. Araştırma için başvurulan genel kaynaklar listesi verildikten sonra Hz. Muhammed’in genel hatlarıyla eğitimciliğinden bahsedilerek giriş kısmı tamamlanır.

Birinci bölümde; Kuranın, onu vahiy gelmiş beşer, doğru ve güvenilir, insanlara düş<ün, eğitim ve öğretim nimetine sahip, sevgiye layık, peygamberlerle bütünleşmiş, ümmi muallim. Allah’ın eğittiği kişi olarak tanıttığını zikrettikten sonra kendi kendisini de muallim olarak, ümmi olarak, rahmet olarak, tebliğci olarak gönderilmiş, güzel ahlakı tamamlayıcı, şükreden bir kul, insan peygamber, rehber ve kurtarıcı, Hz. İbrahim’in duası şeklinde tanıtmasını dile getirir. Sonra da ashabın gözüyle Hz. Muhammed’in tanıtımını yapar ve bölümü nihayetlendirir.

İkinci bölümde Hz. Muhammed’in eğitiminin genel özellikleri, ilmin önemi, ilme teşvik, faydalı ilim, ilmin yaygınlaştırılması, ilim adamının değeri ve muallim bir nesil yetiştirmek, ferdi farklılık, insan sevgisi, ahlak eğitimi, Kurana yöneltmek, okuma yazma öğretimi alt başlıklarıyla aktarılmıştır.

Üçüncü bölümde ise, Hz. Muhammed’in öğretim metotlarından; takrir, soru cevap, temsil, tartışma, tedric, kıssa ile eğitme, örnekle eğitim, yaparak yaşayarak öğrenme, tergib ve terhib, öğütle eğitim metotları detaylı bir şekilde işlenmiştir.

Sonuç kısmında da onun eğitiminde göze çarpan özellikleri maddeler halinde özetlemiş yazarımız. Netice olarak Hz. Muhammed’in eğitim ve öğretim metotları, insanlara hayrı öğretmek ve hayırlı bir toplum oluşturmak için geçerli kaideleri ihtiva etmektedir. Yeter ki asrın idrakine sunulabilsin.

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ