Namaz Duası - rahle.org

Namaz Duası - rahle.org

Namaz Duası


Facebookta Paylaş
Tweetle

Necmettin Irmak 

 

Ya Allah!

Ey Rabbim!

Hamd Senin içindir ki; Sana kul olayım diye, beni varlık âlemine çıkardın. Sana hamdolsun ki; bana kulluğu öğrettin. Sana hamdolsun ki ya Rabb; bana rehber olsun diye Kitabını indirdin.

Salât ve selam onların üzerine olsun ki ya Rabb; bana kulluğu öğreten peygamberler, hem de âlemlere rahmet bir Muhammed (sav) gönderdin.

O (sav) ki bana, kulluğun başı namazı öğretti: Seni büyük tanımayı (tekbir), Senden başka büyüklük taslayanlara karşı durmayı ve yalnızca Senin karşından el-pençe divan durmayı (kıyam), sadece Sana boyun eğmeyi (rükû), tüm varlığımı sadece Sana teslim etmeyi (secde) ve Seninle dinginliğe, selamete kavuşmayı (ka’de) öğretti…

Ey Gaffar olan Allahım!

Beni bağışla. “Allah- ekber”i bilen ve söyleyen biri olmama rağmen, başka şeyleri büyük tanırcasına yaşadığım için Senden bağışlanma diliyorum.

Beni bağışla. Gücü, kudreti, iradesi… en büyük olan Sensin ya Rabb! İzzet Senin büyüklüğündendir.

 “Alah-u ekber”i her rüknünde haykırdığım namazımla beni izzet sahibi kıl ya Rabb!

Kulların karşısında zelil eyleme. Kıyamımı hayatın her anında, küfre, zulme, şirke, tuğyana… karşı gerçekleştirmeyi nasib et. Şeytanın karşısında zalim ve tağutların karşısında dimdik durmayı lütfeyle.

Ey büyüklüğün sahibi olan Allahım!

Senin iraden karşısında el-pençe divan durmayı; “Allahumme! Lebbeyk!” diyebilmeyi; Senin dinine tâbî olarak batıl karşısında başı dik olmayı; namazın kıyamını hayata taşımayı ikram eyle.

Büyüklük taslayanların yüzünü yerlerde süründüren Sensin ya Rabb!

Beni kibirden, müstekbirlerden olmaktan, müstekbirlerle yan yana durmaktan, müstekbirler karşısında boynu bükük olmaktan muhafaza eyle.

Ey boynu büküklerin Rabbi olan Allahım!

Beni, Senden başkası karşısında boyun eğdirme. Beni, Sana rükû edenlerle beraber eyle. Rükûmu Seni tesbihimin göstergesi kıl.

Subhanallah ya Rabb!

Seni tenzih ederim, Seni tesbih ederim, Seni hakkıyla tanıyamamaktan Sana sığınırım.

Bütün eksiklikler bendedir. Bütün noksanlıklar aklımın, bilgimin acziyetindendir.

Allahım!

Sen, benim Seni tanımamdan, tanıtmak için söylediklerimden daha yücesin.

Vahyinle bana tanıttığın Zatına namazımda nasıl boyun eğiyorsam, hayatımın her safhasında boyun eğmeyi nasib et.

Ey her şeyi ilmiyle kuşatan Allahım!

Şu dünya hayatında her yönüyle kuşatılmışlığı yaşıyorum:

Kalbim kuşatmalar altında… Aklım kuşatmalar altında… Basiretim ve ferasetim kuşatmalar altında… İradem kuşatma altında… Gören gözüm, işiten kulağım, söyleyen dilim kuşatılmış… Bütün bedenim ve öz benliğim aleyhime çalışan unsurlarca teslim alınmış ya da alınmaya çalışılıyor.

Ey gücü her şeyi kuşatan Rabbim!

Yardım et.

Tüm varlığımla Sana teslim olmam gerektiğini gösteren namazımdaki secdem gibi, hayatımın her anında Sana teslim olmayı nasib et ki; tüm kuşatılmışlıklardan kurtulabileyim.

Alnımı yere koyarak nefsimi alçalttıkça Sana doğru yükseldiğimi idrak edecek bir akıldan beni mahrum eyleme ya Rabb!

Ey iltica edenlerin melcei!

Ey sığınanların yegâne sığınağı!

Zifiri karanlıkların şerrinden Senin nuruna sığınırım.

Ey göklerin ve yerin nuru olan Allahım!

Namazımı yaşadığım çağın karanlıklarına karşı nur eyle.

Ey Allahım!

Selam Sensin ve selamet Sendendir. Küfür ve şirkin azgın dalgalarından Senin engin ve dingin selametine sığınırım.

Namazımı, nefsimin kabaran azgınlığından kurtulup sığındığım bir liman eyle.

Ey bütün tahiyyatı Kendisine sunduğum Rabbim!

Bana tahiyyat sükûnetini ver.

Peygamberine (sav) indirdiğin sekineti ver ki ya Rabb; o’nun gibi dünyanın ve içindekilerin her türlü şamata ve gürültüsüne, tehdit ve korkutmasına, hırs ve davetine uyanık olayım.

Ey merhametlilerin sahibi Allahım!

Rahmetinin en güzel nişanesi olan namazı göz nurum, gönül aydınlığım diye öğrendim. Şu dünya hayatının dağdağasından kurtarıp gönle sürur verecek amellerin en güzeli diye belledim. Senin huzuruna yükseltecek amelin namaz olduğunu, “mü’minin mi’racı namazdır” sözünden anladım.

Fakat Rabbim!

Sen ki her şeyimi benden daha iyi bilensin Rabbim!

Namazı zayi eden bir neslin ferdiyim. Namazı zayi eden, hayatı zayi eder biliyorum ya Rabb!

Hayatı yeniden Senin iradene uygun ikâme etmek için, bana, namazı ikâme edecek [diri tutup, dosdoğru kılacak] bir irade bağışla.

Ey tevbeleri kabul eden Allahım!

Hakkıyla ikâme edemediğim namazlarımdan dolayı Sana tevbe ediyorum; tevbemi kabul eyle.

Allahım!

Bana öyle bir namaz bilinci ver ki; namazlarımı dirilteyim.

Dirilttiğim, diri tuttuğum namazlarım bana öyle bir itminan versin ki ya Rabb; hayatın içinde dimdik, Müslümanca durabileyim.

ÂMÎN.

 

 

 

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ