MÜNEBBİHAT - rahle.org

MÜNEBBİHAT - rahle.org

MÜNEBBİHAT


Facebookta Paylaş
Tweetle'Dönüş Gününe Hazırlanmak Üzere Tenbihler’

Gazi Çoban

•               Kays oğlu Ahnef(ra)'den:

Hased ediciye rahatlık yoktur. Yalancının şerefi yoktur. Cimri için hiçbir kur­tuluş çaresi yoktur. Hükümdarlar için vefakarlık yoktur. Kötü ahlaklı için büyüklük yoktur. Allah(cc)'ın kazasını geri çevirecek yoktur.

•                Bazı hikmet sahiplerinden sorulmuş:

Kul tevbe ettiği zaman tevbesinin kabul olunup olunmadığı bilinir mi?

Şöyle demişlerdin

Herhangi bir hüküm verilmez, fakat bazı alametler vardın I -Nefsini günahtan suçsuz görmemek

2-                 Kalbinde ferahın yokluğunu, hüznün hazır olduğunu görmek

3-                 Ehl-i Hayra yaklaşmak, şerr ehlinden uzaklaşmak

4-                 Dünyadan az olan şeyi çok görmek

5-                 Ahinet amelinden çoğu az görmek

6-                Kalbin Allah(cc) karşı olan vazifelerle meşgul, Allah(cc)’tan gelen tekliflere karşı hazır olduğunu görmek

7-                 Dilini tutmak, daima düşünmek, hüzün ve pişmanlığa devam etmek.

•                Şair der ki:

Kurtulmayı umar da, onun yolunda yürümez

 

Gerçekten gemi karada seyretmez • Yahya bin Muaz(ra) den:

Benim yanımda mağrur olmanın en büyüğü, af umudu ile , pişmanlık duymak­sızın günahlara devam etmek, taatsiz Allah(cc)’a yaklaşmayı ummak, ateş tohumu ile cennet ekini beklemek, günahlarla itaatkarların makamını istemek, amelsiz mü­kafat beklemek, günahlara ifratla dalmakla beraber Allah(cc)'tan temennide bu­lunmak.    

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ