ORUÇ - rahle.org

ORUÇ - rahle.org

ORUÇ


Facebookta Paylaş
Tweetle



Muhammed Şerifoglu

ORUÇ, RÜ'YET; bir gözetleyiş hilali-aydınlığı aynı özlemi paylaşan tüm bir ümmetçe, bayramı beklemedeki neş vü sürür içinde..

ORUÇ, İMSAK; bir tutuş nefsi iftarlıklardan, sadece Sahib'i için iftarlıklann...

ORUÇ, İFTAR; bir açış, bir açılış sevinci, sevinçlerin ilki, İkincisi ise Rabbe kavuşmak, (I)

ORUÇ, SUSMAK; susma hakkını kullanmak, iffetin sımnı korumak üzere bir Meryem gibi, (2)

ORUÇ, TAKVA; bir yazgı geçmişten geleceğe, korunmalıklannı giysin diye in­sanlar, (3)

ORUÇ, SABIR; tam olmasa da yansı, diğer yansı ise takvada, (I)

ORUÇ, KALKAN; bir zırh şeytana ve şeytanlaşanlara karşı, nefsi korumak için ateşten, (I)

ORUÇ, İTİKAF; iç alemin sessiz köşelerinde bir inziva, bir tefekkür,

ORUÇ, RAMAZAN; Kur'anın inzaliyle müşerref ay, rehber ve furkanca bir tavırla. (5)

RAMZA; yeryüzünü tozlardan temizleyen güz yağmuru;

RAMAZ; güneşin hararetiyle nerdeyse kor hale gelmiş, günahlan yakmak için

 

ORUÇ, SÜRÜR; Rahman'a kavuşmadaki sevincin küçük bir modelini, ilk lok­madaki hazda yaşamak gibi,(4)

ORUÇ, ŞÜKÜR; tufandan kurtuluşun teşekkür ifadesi, herbir kurtuluşa örnek­lik olsun diye Hz. Nuh'tan as bir sünnet (6)

ORUÇ, İNFAK, FİTRE, ZEKAT; Rahman'ın cc lütfettiği merhameti insanlara yöneltmenin cömertliği, cimrileşmeyiş-oruç; merhamet

ORUÇ, ZİKR; heran akılda tutabilmek oruçlu olmayı, Emreden emrettiği için, Emreden adına.

ORUÇ, SAHUR; teheccüdün talimgahı kılmak evlen ve şahid olmak aydın­lığın başlangıcına,

ORUÇ, MUHAFAZA; şeytanları bağlayandan sabn arzulayanlara bir lütuf,

ORUÇ, İMKAN; cennetin yakınlığı, cehennemin kapılannda kilit, şeytanlann asılışı perçemlerinden (I)

VE ORUÇ, BAYRAM; topluca toplumca kucak açmak, gökten yağan akide şekerlerine.

I - Buhari-Müslim 2“ 19/26

1-       2/183

2-       Buhari. Savm 2-Müslim. Siyam 162

3-       2/185

2/85, 23/28    

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ