BİZ BİZE CELL - rahle.org

BİZ BİZE CELL - rahle.org

BİZ BİZE CELL


Facebookta Paylaş
TweetleEmin Oğulcan

İnsanoğlunun en büyük özelliklerinden biri de iletişim kurmaktır. İletişim ça­ğında yaşıyoruz günümüzde iletişimin müthiş bir şekilde geliştiğinden bahsederler. yüzlerce gazete, radyo, televizyon, internet, telefon, cep telefonu.... Bu ileti­şim araçları onlarca şekilde karşımıza çıkmakta ve bizleri, bizlere iletmekte.

Bütün bu araçların bizlere iletişimi sağlayıp sağlamadıkları bir yana, kendimizi şöyle bir hesaba çekersek, gerçekten birbirimizle iletişim sağlayabiliyor muyuz bilemiyorum. Eşimizle, dostumuzla, anamızla, babamızla, çocuğumuzla konuşu­yoruz ama anlaşabiliyor muyuz?

Bütün bunlar bir yana.

Her şeyden önemlisi ruhların birbiriyle iletişimi. Yani ruhların birbiriyle karışık barışık olması lazım. İletişim kurmak istediğimiz ister yakında olsun, ister uzakta, biz istedikten sonra kalbi olarak birliktelikler kurabiliriz. Yeter ki kalbimiz onunla olsun. Mesafeler yok olur, zaman durur, an olur. O sanki aramızdaymış gibi, ne­fesini, gülüşünü, kokusunu duyarsınız, görürsünüz, hissedersiniz. Biz yada o kapsa­ma alanının dışındaysa, istediğiniz kadar arayın; şöyle bir ses duyarsınız:

-Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Telefon kapalı veya kapsama alanı dı­şında lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

Lütfen daha sonra tekrar hiç boşuna denemeyiniz. Çünkü biz ya da o ger­çekten istiyorsak mutlaka her an kapsama alanında olur veya telefonumuzu her zaman açık tutarız, örnekle bir tarafa ama gerçekten seven sevdiğini yeter ki is­tesin mutlaka bulur.

Bütün bunları neden anlattık. Şöyle ki; hamile kadınlar üzerinde çok çeşitli deneyler yapılmakta. Tıp doktorları, psikologlar, kendi dallarıyla ilgili bilinmeyen­leri, bilinir haline getirmek için çalışmalarını sürdürmekte. Bunlardan bizimle ala­kalı olanını sizinle paylaşmak istiyorum. Bir grup hamile kadın hamileliği süresin­ce hep belli müzikleri dinlemişler. Günün belli saatlerinde hatta wolkmen kulaklıklarıyla belli müzik parçalarıyla dinletilmiş. Doğumdan sonra ise bu çocukların bu müzik parpalarına mutlaka bir şekilde tepki de bulundukları gözlenmiştir. Müzik dinletilmeyen diğer çocuklar ise anormal davranışlar yapmamışlardır. Te­levizyon başında pembe dizileri kaçırmayan hamile bayanların çocuklan. bu pembe dizilerin başlangıç (jenerik) müziklerine bir şekilde tepki gösterdikleri gözlenmiştir.

 

Bütün bu çalışmalar gösteriyor ki; çocuk anne kamında iken maddi, manevi bir çok şeyden etkileniyor.

Hamile bayanlara doktorlarımız, bizler ve çevremiz, bir çok tavsiyede bulu­nuruz. mesela ağır kaldırma, stresli ortamda bulunma, şunları şunları ye iç ki ço­cuğun şöyle şöyle olsun. Doğrudur. Hepimiz biliriz. Çocuk annesinin kamında iken annesine bağlıdır. Ve onun yedikleri, içtikleri ile beslenir. Ama bütün bun­ların hepsi görünüşte maddi unsurlardır. Reddetmiyoruz, kabul ediyoruz. Ama biz kabul etmekle birlikte şunu da savunuyoruz. Anne kamındaki bir çocuk an­nesi aracılığıyla -ki annesi dış dünyaya açılan şimdilik tek kapısıdır- her şeyini alır. Yazılarımızı ısrarla takip ettiyseniz (umarız ki öyledir) eski sayılarımızda İs­lam’ın eğitim anlayışının doğum öncesi, hatta evlilik halinde bazı ilkeler öne sür­düğünü anlatmaya çalışmıştık. Yani biz çocuğun eğitiminin bir safhasını da anne kamında ki eğitim dönemi olarak algılıyoruz.

Peki bu safha nasıldır ve neler yapılabilir? İşte bu sorunun cevabı sayfalar, kitaplar dolusu bir açıklamayı beraberinde getirir. Ama biz şimdilik bazı fikirleri­mizi sizinle paylaşıp, yeni şeyler öğrendikçe ve beraberliğimiz devam ettiği müddetçe zaman zaman bu konuya tekrar döneceğiz.

Bizim anne adaylarına tavsiyemiz mümkün olduğunca ruhi bir dinginlik için­de olmanın çabasını sürmeleridir. Beslenmesine, yemesine içmesine oturup kalkmasına dikkat ettiği gibi aynı dozda ruhi dinginliğin sağlamlığı içinde uğraş­masını diliyoruz. Allah Teala ile olan irtibatlarını koparmadan, kendilerine me­şakkat de yüklenmeden artırmalarını tavsiye ediyoruz. Her an Allah'la hem hal olarak, kamındaki yavruya, yediği tavuk, et gibi ruhi gıda vermelerini, İslam’ın o güzel, lezzetli halinden gelen ruhi gıdayı da eksik etmemelerini tavsiye ediyoruz. Hatta bir an delice veya çılgınca gelecek belki ama günün belli vakitlerinde za­man ayırıp, onunla konuşmalarını tavsiye ederiz. Evet kamınızdaki çocukla. Ne olduğu hiç önemli değil güzel olan her şey olabilir. Yeter ki onunla iletişim halin­de olun. Kesinlikle inanıyoruz ki manevi gıdayla beslediğiniz, iletişim kurup ko­nuştuğunuz yavrunuz, doğduğunda gözlemlerinizle onun çok farklı bir kişilikte

olduğunuzu göreceksiniz. Yapılabilecek diğer şeyler ise mesela mutfakta yemek yaparken, evi temizlerken kısacası günü yaşarken, medeniyetin imkanlarını da kullanarak sizi alıp götüren size lezzet veren bir imam efendinin Kuranı Kerim kasetini devamlı olarak dinleyin ve DİNLETİN.

O ruhi lezzetten çocuğunuzun faydalanmasına da imkan tanıyın. Göreceksi­niz ki yeni nesiller çok farklı olacaktır.

Toplarsak başlığımızdan da anlaşılacağı üzere annelerin gıdalarına dikkat ettiği gibi ruhi gıdalarına da dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz İyi iletişimler ruhi lezzetler.

AFİYET OLSUN:    

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ