ÇOCUK SAĞLIĞI - rahle.org

ÇOCUK SAĞLIĞI - rahle.org

ÇOCUK SAĞLIĞI


Facebookta Paylaş
TweetleDr. Fatih PALİT

Bu sayıda sizlerle çocuklarımızın sağlığını ilgilendiren konulara değineceğiz. Ve inşaallah önümüzdeki sayılarda da bu konuyu işlemeye devam edeceğiz.

Çocuğun en iyi şekilde büyütülmesi ve korunması, hem annenin hem de ba­banın görevidir. Yoksa bazı kesimlerde olduğu gibi, çocukla ilgilenme görevi, sa­dece anneye ait değildir. Bu tür anlayışların hakim olduğu yerlerde baba, çocuk­la oynanacak yaşa gelinceye kadar ilgilenmez. Bu telafisi mümkün olmayan büyük bir yanılgıdır.

Çocuk ailenin en güzel çiçeğidir; yani neslin devamının ocağıdır. Çocuk bu ocağın ateşidir. Goethe'ye göre, " insanın kendisini olduğu gibi gösterdiği yer ailesidir. Bunun dışında insan maskelidir.".

Yeni doğan her çocuk, temiz bir fıtrat üzere doğar (Hadis). Evet adeta o, ya­zısız bir kağıt gibidir. Ona her şeyi siz yazacaksınız. Bunlar Mevlanın değer verdi­ği, mahşerde geçerli olan, hesapta mizanın sağ kefesine konunca kıymet ifade eden nakışlar olacaktır. Allah'ın hoşnutluğu istikametinde ve peygamber çizgisin­deki nakışlar...

ATEŞLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM

Enfeksiyonlar (vücuda giren bakteri ve virüsler) en sık sebebleri olmakla bir­likte, enfeksiyon dışı çeşitli durumlarda da ateş yükselebilir. Aslında vücud ısısı­nın artmasıyla vücudun bağışıklık sistemi mikropları öldürmeye daha elverişli olur. Ateşin hikmeti budur. Normal vücud sıcaklığı gün boyu değişiklikler göste­rir. Sabahın erken saatlerinde düşük, akşam daha yüksekçe olur. Ateş ölçmek için en uygun saatler sabah ve akşam saatleridir.

Ateş; makat, ağız içi ve koltuk altından ölçülür. Normal makat sıcaklığı 36,2- 37,8 derecedir. Ağız içi ve koltuk altları 0,3-0,5 derece daha azdır.

Ateşli çocuğa yapılacak ilk iş; YATAĞINA YATIRIP RAHATIN! BOZMAMAKTİR. Ateş büyük oranda sıvı kaybına yol açar. Bunun için sıvı takviyesi çok önemlidir. Su ve sulu içiecekler verilmelidir. Ve şunlara dikkat edilmelidir

•    Yaş ve kilosuna uygun ateş düşürücü içilir. (Antipiretik tedavisi )

•   Üstünde kalın elbiseler varsa çıkartılır. Yoksa ince giydirilir ve yattığı oda serinletilir.

•   Islak bir bez veya sünger çocuğun alnına, yüzüne, boynuna koyulur. Kollar ve bacaklar ıslak bezle silinir. Buzlu ve soğuk suyla bu söylenilenler yapılmamalı­dır. Ve bu işlemler yavaş yavaş alıştırılarak yapılmalıdır. Çünkü bu tip fiziki önlem­ler çocuğun huzursuzluğunu daha da arttırabilir.

Ateş, 38 derecenin üstünde ve düşürülemiyorsa; şuur bulanıklığı, sayıklama oluyorsa, çocuk ensesini rahat oynatamıyorsa derhal hekime başvurulmalıdır.

Hafif ateşli hastalıklarda ateş düşürücü kullanmak doğru değildir. Ateş düşürücü kullanılmış ve ateş düşmüşse; yeniden yükselmedikçe kullanmamak gerekir. Sık aralıklarla ve fazla dozda kullanmak da böbrek ve karaciğer toksisitesine (Zehir­lenme) yol açabilir. Aspirin "Reye sendromu" ite ilişkili bulunması nedeniyle ilk tercih olarak kullanılması gerekir. Kızamık, su çiçeği, grip gibi virüslerle oluşan has­talıklarda aspirin yerine PARASETANOLÜ ateş düşürücüler tercih edilmelidir. Parasetanolün ancak uzun süreli kullanımında renal yetersizliğe ve yüksek doz ka­raciğer yetersizliğine yol açabilir. Ibuprofen, Parasetamol güvenle kullanılabilecek bir antipiretik olarak bildirilmektedir. Çocuklarda metemizol (Novalgine) antipi- retik olarak kullanılmamalıdır.

ishalli çocuklarda ateş düşürücü olarak kullanılan fitil, bağırsak hareketini uya­rıp hemen atılır ve etkili OLMAZ. Fitilin ishal arttırıcı etkisi yoktur. Ağız yoluyla ateş düşürücü vermek daha uygundur. Aslında fitiller şuurun kapalı olduğu du­rumlarda kullanılır.

Aktif maddesi aynı olan iki farklı ilacı, aynı anda ya da gerekenden daha sık kul­lanmak FAYDAYI ARTTIRMAZ, AKSİNE ZEHİRLENMELERE YOL AÇABİLİR.

6 ay - 6 yaş arası çocuklarda ateşli havale sık olarak görülür. (Febril konvülziyon). Febril konvülziyon nöbeti genelde ateş 39 derece ya da daha fazla oldu­ğunda ortaya çıkar. Bazen birkaç saniye sürerek geçer. 10-15 dakikayı geçmez.  HAVALE; beyin hücrelerindeki anormal elektrik boşalması sonucu ortaya çıkar.

Yaygın ve tipik bir havale nöbetinde çocuk; önce birden bire hareketsiz kalır, bü­tün vücutta katılaşma olur. Bu sırada hırıltılı bir solunum ve ağızdan köpük gelme­si gözlemlenebilir. Bu kasılmalar esnasında kol ve bacaklarda, yüzde, gözde ritmik a kasılmalar olur. Havale esnasında idrar ve dışkı kaçırmalar olabilir. Altı aydan büyük bebeği olan aileler, her ateşli durumda, ateşli havaleyi aklının bir köşesinde bulundurmalıdır. Dahası, ailede ateşli havale geçiren bireyler varsa bu risk daha yüksektir.

 

Anne, havaleye eğilimli olan çocuğun ateşini TAKİBE almalıdır. Ateş çıkmaya başlarsa hemen bir ateş düşürücü verilir, ardından yukarıda dile getirdiğimiz fizi­ki önlemler alınır. Oral ya da rektal diazepan ile nöbetler çoğu kez önlenir.

Tekrarlayan ve tedaviye inatçı havalesi olan çocuklarda koruyucu tedavi öne­rilebilir. Koruyucu tedavi uygulanmaya karar verilmiş bir çocuk, her gün hiç ateşi olmasada hekimin önerdiği ilacı, önerilen doz da almalıdır. Bu uygulama aylarca sürebilir, Amaç beyinde kalıcı hasar bırakmasını engellemektir.

Allah'a emanet olun...    

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ