KİTAP TANITIM: - rahle.org

KİTAP TANITIM: - rahle.org

KİTAP TANITIM:


Facebookta Paylaş
Tweetle

 

Kitap: Aile Hayatının Kuralları

Yazar: Said HAVVA

İlke Yayınları’nın çıkarttığı kitap 86 sayfadan oluşuyor. Said Havva’nın bu kitabı, her Müslüman aile için gerekli 10 temel kurala dikkat çekiyor. Her kural için 2-3 sayfalık öz bir hatırlatma sonrası yine 2-3 sayfadan oluşan dikkat edilecek noktaları sıralamasıyla kitap, akılda kalıcı ve istifade edilebilir özelliğiyle aile başvuru kılavuzu niteliği taşıyor.

Kitaptaki ilk kural; “Her Zaman Temiz Ol” öğüdüyle başlıyor. Sonra sırasıyla; Tertipli olma, kimseyi rahatsız etmeme, aile sırlarını gizleme, istikrarlı bir ilim ve ibadet hayatı, yaşantıda iktisadi prensip, nazik ve görgülü olma, sağlığa özen gösterme, aileyi bozulma ve zararlardan koruma, komşuya iyilik, misafire ikram, akrabayı ziyaret, eve girip çıkarken dikkat edilmesi gereken hususlar gibi başlıkları konusuna göre ayet ve hadislerle sade bir anlatımla izah edilmiş.

Kitabın son bölümünde “Veda Ederken” başlığıyla Said Havva kitapçığın amacını şöyle ifade ediyor: “Hatırlatalım diye bir araya getirdiğimiz on kural bunlardır. Kanaatimizce, imanlı her insan bunların bir kısmından veya tamamından haberdardır. Ancak Müslüman ahlâkından olan ‘öğüt verip hatırlatmak’ sorumluluğu, bizi, bunları hem kendimize, hem de aile, kardeş ve arkadaşlarımıza yeniden hatırlatma yönünde teşvik etmiştir.”

Okuyucu, kitabın önceden tasarlanmaksızın kendiliğinden akıp gelen, serbest ve özet anlatımını fark etmiştir. Bu, konunun karakterine uygun olması için yapılmıştır. Nihayetinde bu kitap, bir öğüt olmasının yanı sıra bir pratiğin ve geleneğin izini de taşıyor.

Şöyle ki: biz geçmişte küçük ya da büyük bütün çocuklarımıza, akrabalarımıza önceden tasarlamadan içimizden geldiği gibi ve hiçbir zorlama ve yapmacık ifadeye başvurmadan bunları hatırlatıp öğütlerdik. İşte bu hatırlatmaları, daha etkili ve kabule şayan olsun diye kendilerinde hiçbir değişiklik yapmadan bu kitapta bir araya getirdik.”

(Hikmet SÖNMEZ)

 Kitap: Son Sığınak Aile

Yazar: Prof. Dr. Nevzat TARHAN

Nesil Yayınlarından çıkan ve 191 sayfa olan kitap, psikiyatri alanında bu toprakların değerleriyle yoğrulmuş ve uluslar arası çapta yetkin bir statü etmiş ender kişilerden olan Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın son kitabıdır. Modernizmin tahribatına uğrayan en önemli alanlardan olan aileyi son sığınak olarak vasıflandırması, bu saldırılardan toplumumuzun alnının akı ile çıkabilmesi yolunda aileye ne derece önem atfettiğinin bir göstergesidir bir nevi. Bilimsel birikimini bu kültürün bakış açısı süzgecinden geçirerek aktardığı eserinde yazar, aile olgusunu birçok yönüyle ele almıştır. Bunu ele alırken de her ne kadar kendisi bir akademisyen olsa da akademik bir dilden ziyade sade ve herkese hitap eden bir dili tercih etmiştir. Mevzuya muhatap olan kitle düşünüldüğünde kitabın bu tarzı ele aldığı konuya ek olarak kitaba ayrı bir değer katmıştır. Evliliğe hazırlıktan eş seçimine, eşler arası iletişimden çalışma hayatına, boşanmadan çocuk eğitimine aileye dair birçok konuya ışık tutan eser birçok kişinin ihtiyacına da cevap vermiş olmuştur. Ayrıca ele aldığı başlığa dair kendisine gelmiş yaşanmış olaylara ilişkin sorunlara verdiği cevaplara ayırdığı kısa bölümler vesilesiyle sunduklarını kitabın içinde teorik olarak bırakmamış pratik hayatın içine çekmeyi de başarmıştır.

(Tayfun İLERİ)

Kitap:  Eşler İçin Beş Sevgi Dili

Yazar: Gary CHAPMAN

Evliliklerde eşler arasında sevginin bulunması hiç kuşkusuz sağlıklı bir birliktelik için çok önemlidir. En az bunun kadar önemli olan bir başka unsur da vardır ki bu;  sevginin gösterilmesi, ifade edilebilmesidir. Mevcut evliliklerdeki problemlerin temelinde sevgisizlikten daha çok sevginin ifade edilememesi yatmaktadır. Çünkü eğer tüm problemlere rağmen evlilik devam edebiliyorsa eşlere bu sıkıntılara katlanma gücünü aralarındaki sevgi vermektedir. Birçok problemin sevginin doğru ve etkin bir şekilde sunulamamasından kaynaklandığını tespit eden evlilik danışmanı Dr. Chapman bu probleme odaklanan ve çözüm yolları göstermeye çalışan bu eserini kaleme almıştır.

Danışmanlık süresince edindiği deneyimlerden hareket eden yazar, bu deneyimlere eserinde sıkça yer vererek ve sade bir dil kullanarak her çevreden çiftin istifade edebileceği bir kitap ortaya koymuş. “Sevdiğiniz insana yürekten bağlılığınızı nasıl ifade edeceğinizi” düşünüyor, bunu dert ediniyorsanız yazarın sunduğu beş sevgi dilini öğrenmek ve uygun olan(lar)ını kullanmak şaşırtıcı derecede faydalı olacaktır. Sağlıklı bir aile ortamı için böyle bir derdi taşımanın ne kadar elzem olduğu ise herkesçe malumdur.

(Tayfun İLERİ)

 

Kitap:  Gençler İçin 5 Sevgi Dili

Yazar: Gary CHAPMAN

“Beş sevgi dili” ve “Çocuklar için beş sevgi dili” kitapları ile dünya çapında bir üne kavuşan doktor Gary Chapman sevginin ifadesi sorunun ebeveynler ile ergen çocukları arasında da yaşanmakta oluşundan dolayı bu konuya ışık tutabilme adına söz konusu eserini kaleme almıştır. Kitap ergen bireylerle her dönem var olabilecek olan problemin modernizmin etkileriyle daha da büyüdüğü ve tehlikeli boyutlara ulaştığı sorunsalını ele almakta öncelikle.

Anne-babalarından gitgide uzaklaşmakta olan modern gençlik ile tekrar yakınlaşabilme, sağlıklı bir iletişim ve sevgi bağı kurabilmenin yollarını ele almakta sonraki sayfalarda. Bu amaç için önerdiği yollar da tahmin edilebileceği üzere beş sevgi dilini doğru ve etkin bir şekilde kullanabilmek. Temelde bunlara değinen kitap hem sade anlatımı ve pratik örneklere bolca yer vererek akıcılığı temin eden tarzı, hem de sevginin ifadesinde kullanılacak sevgi dilleri açısından “beş sevgi dili” kitabıyla paralellik arz ediyor. Bu çalışması ile yazarın öncelikle ergen çocuklarını seven anne ve babalara, ardından da gençler ile ilgilenen kimselere, onları tanıma ve doğru bir şekilde yaklaşabilme adına oldukça faydalı bir eser olduğu söylenebilir.

(Tayfun İLERİ)

 

Kitap:  Ana-Baba Okulu

Yazar: Prof. Dr. Haluk Yavuzer

Kitap; Prof. Dr. Haluk Yavuzer’in koordinatörlüğünde aile iletişimi, çocuk gelişimi, çocuk eğitimi sahalarında uzman olan birbirinden farklı 12 doktorun; “Bebeklik Dönemi”, “Okul Öncesi Dönemi”, “Temel İhtiyaçların Kazanılmasında Ailenin Rolü”, “Son Çocukluk Dönemi”, “Ergenlik Dönemi”, “Çocuğun Cinsel Eğitimi”, “Yaygın Ana-Baba Tutumları”, “Çocuklarla İletişim Nasıl Kurulur?”, “Çocuklarda Uyum ve Davranış Bozuklukları”, “Eğitim ve Sağlıkta Ailenin Rolü”, “Karı-Koca İlişkilerinden Doğan Sorunlar”, “Eşlerde Problem Çözme”, “Çalışan Anne ve Çocuğu”, “Baba-Çocuk İlişkisi” başlıklı toplam 14 makalenin yer aldığı, İstanbul Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını yürüten ANA-BABA OKULU ders notlarından oluşuyor.

İçeriği; temelde bilimsel araştırma, gözlem ve anket sonuçlarına dayanan, en az orta düzeyde bir eğitim almış yetişkin ebeveynler dikkate alınarak hazırlanmış. Hocaların deneyimlerine sıklıkla yer verilmiştir…

ANA-BABA OKULU projesi -kitabın giriş kısmında belirtildiği kadarıyla- ilk defa 1962-1963 yıllarında Prof. Dr. Yavuzer’in de hocası olan, Akıl Hıfzıssıhhası Cemiyeti Başkanı Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel’in Mediko-Sosyal Merkezi ve Askeri Tıbbiye’de başlattığı anne-babalara haftalık sohbet toplantılarıyla başlatıldı. 1989’dan sonra üniversitesi bünyesinde devam eden proje çalışması, kitabın basıldığı seneye kadar 30 sınıf mezun verdi.

Buradaki derslerin düzenlenmiş elimizdeki bu son hali nihayet kitaplaştırılmış ve 250 sayfa olarak Remzi Kitabevinde yayınlanmıştır.

(Emre İLSEVER)

 

 

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ