ZİKİR KOLAYDIR - rahle.org

ZİKİR KOLAYDIR - rahle.org

ZİKİR KOLAYDIR


Facebookta Paylaş
TweetleŞahbaz Sinanoğullan

Kitap ve Sünnetin bize öğrettiği en önemli hususlardan biri de her halimizin Allah’ı (cc) zikirle geçirilmesidir. Yine kitap ve sünnetten "öğrendiğimiz, zikrin sa­dece dil ile yapılan tesbihat şeklinde olmadığı, ibadetlerin düşünce ve tefekkürün, pratik hayatın her amelinin dahi zikir haline dönüştürülmesi gerektiğidir. Bunun­la birlikte dil ile yapılan zikirler de Müslümanlar için olmazsa olmaz ibadetlerden­dir. Hele de dilin zikrini kalbe indirebilmek, zikrin bu şeklinde esas olması gere­kir.

Biz, Peygamberimiz Efendimizden (a.s.) bize aktarılan sahih haberlerde tesbihatın nafile bir ibadet olarak özel zamanlarda ve miktarlarda yapılabileceğini gör­mekteyiz. O halde kendimize ait bu özel durumları ve zikre ruh katacak kendi şartlarımızı göz önüne alarak, Rasulullah’dan (a.s.) öğrendiğimiz zikirleri ibadet ha­yatımızda -özel anlamlıyla- bir yer açmalıyız.

Bu ifadeden olarak, gecelerin ihyası sadedinde teheccüde ağırlık vermek, du- ha-kuşluk- namazını ihmal etmemek, nafile oruçları göz önünde bulundurmak di­le getirilmesi gereken hususlardır. Tesbihat içinde seher vakitlerini günün geceye döndüğü vakitleri, tek başına ve kalbi sükunet hallerini ve anlarını ayırmak ve oluşturmak gerekir, ölü vakitlerimizi Allah'ı (c.c.) zikir ye Kur'an-ı Kerim ile diriltmeliyiz.

Sözü bu hususta uzatmadan Efendimiz (SAV.) den naklolulan, her Müslümanın kolayca ezberleyip yapabileceği, hepsini veya en azından bir kısmını vird hali­ne, getirebileceği bazı zikirleri zikredelim:

• Rasulullah (SAV.) buyurdu ki:

"Ey insanlar! Allah’a tevbe edin. Ben günde yüz kere muhakkak tevbe ederim.’’ Müslim, (4/2076)


Bazı rivayetlerde tevbe, şu lafızlarla öğretilmiştir.

Estağfirullah el-Azim ellezi la ilahe illa hu el-hayyu el-kayyum ve etubu ileyh.

               "İki kelime vardır ki dilde hafif, mizanda ise ağır gelir. Onlar

Subhanellahi ve bihamdihi sübhanellahil-azim.” Buhari; Kitab’ul-iman

              "Şu sözleri söylemek bana göre üzerine güneş doğan her şeyden daha se­vimlidir.

Subhanellahi vel-hamdü lillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber.” Müslim; Ki- tab ez-Zikr ve ed-Dua 269s

             "Kim şu sözü on defa söylerse Hz İsmail'in (a.s.) soyundan dört köle azat etmiş gibi olur.

La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehul-mulkü ve lehul-hamdu ve hüve ala külli şey’in kadir.” Buhari; Kitab ed-Deavat

(Bazı rivayetlerde Rasulullah'ın (SAV.) bu zikri sabah ve akşam namazlannın farzından sonra yönünü kıbleden çevirmeden onar defa okuduğu ve peşine yedi defa Allahümme (ecima) minennar ekleyerek okuduğu mevcuttur.

 

·              "Şu söz cennet hazinelerindendir

La havle ve la kuvvete illa billah." Buhari; Kitab ed-Deavat

Bu zikir çoğunlukla 3 nolu zikrin peşine eklenerekde okunabilir.

Yine sahih haberlerde Rasulullah'ın (S.A.V.) ashabına (r.a.) her farz namazdan sonra 33 defa sübhanellah, 33 defa elhamdülillah ve 33 defa da Allahu ekber zi­kirlerini tavsiye ettiği mevcuddur.


Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ