MUKADDİME - rahle.org

MUKADDİME - rahle.org

MUKADDİME


Facebookta Paylaş
Tweetle


 

Bismillâh. Elhamdülillâh.

Es-salâtu ve’s-selâmu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi ecma’în.

Gelenek, biz Müslümanlar için nötr (tarafsız, yansız) kavramlardan sadece biri.

Tıpkı “teknoloji”, “bilim”, “sanat” gibi; siz ona hangi manayı yüklerseniz, öyle bir değer kazanacak türden… Gelenek, eğer cahili bir toplumun yıllardır üzerinde barındırdığı örf ve adetler nevinden olursa başka, İslami bir ümmetin ta en başından beri yapageldiği türden uygulamalar olursa başka anlamlar kazanacaktır. İlki, Müslüman her bireyin itiraz edeceği birçok unsuru içinde barındırırken; ikincisi hakkında en ufak bir kuşku dahi duyulmaz, bilakis ancak hayata nasıl geçirileceği sorulur, soruşturulur.

İşte böyle, gelenek dediğimiz şey, sizin cümle içinde kullanacağınız yere göre olumlu yahut menfi bir hal alacak şeylerdendir. Ve bizim eleştiri sadedinde kullandığımız anlamıyla, daha çok cahiliye toplumunda inatla devam eden örf ve adetler bütünüdür. Gelenek, ilimden yoksun bireyin sıkı sıkına tutunduğu çürümüş bir daldır. İslami gelenekten farklı olarak, cahiliye geleneğinde insanlığa ışık tutacak hiçbir kök bulmak mümkün değildir. Bu yönüyle onu ancak hayatımızdan tasfiye edebiliriz!

Diğer taraftan İslami geleneğin kökleri oldukça kuvvetlidir ve maalesef birçok okuryazar tarafından diğer türdeki gelenek ile karıştırılır. Sırf bu sebeple haksızca eleştirilmiş, küçük görülmüş, hatta dinin ihyası (dirilişi) önünde bir engel olarak adlandırılmıştır. Hakikat, geleneğin İslami temelli olması durumunda başka bir yolun biz Müslümanlarca kabul edilemeyeceği gerçeğidir. Öyle ki, arayış içersinde olan ille de geçmişteki Müslüman ümmetin neler yaptığına ve hangi eserler bıraktığına bir bakmalıdır. Gerek ibret için ve gerekse usûl için…

Nihayet biz Rahle Dergisi olarak YAZ dönemi kapak sayımızın konusunu “GELENEK” olarak belirledik ve yukarıdaki düşünceyi temel alacak nitelikte bir kısım makalelere yer verdik. Bundan başka çeşitli inceleme, deneme ve dosya yazıları sunduk sizlere. Rabbimiz bizleri hayra muvaffak eylesin.

Önümüzdeki dönem “CİHAD” kapak konulu sayımızla buluşmak üzere, Hakk Teâlâ’ya emanet olunuz.

Es-selâmu aleykum ve rahmetullah…

Emre İLSEVER

 

editörden...

 

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ