KUR’AN’DAN DİNAMİKLERİMİZ - rahle.org

KUR’AN’DAN DİNAMİKLERİMİZ - rahle.org

KUR’AN’DAN DİNAMİKLERİMİZ


Facebookta Paylaş
Tweetle

Furkan. 25/52. Kafirlere boyun eğme ve bu Kur’an ile onlara karşı büyük cihad et

Şuara, 26/87-89. Ve o herkesin kaldırılacağı gün beni utandırma, o gün ki, ne malın mülkün, ne de çoluk çocuğun bir yaran olmayacaktır, yalnızca Allah’ın hu­zuruna kötülükten korunmuş (selim) bir kalple çıkanlar (kurtulacaktır).

Kasas, 28/77. Allah'ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara, dünyadan da kendi payını(nasibini)unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun ve yer­yüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah, bozgunculuk yapanları sevmez.

Ankebut 29/2. Sandı mı o insanlar “Amenna” (Biz müminiz) demeleriyle bıra­kılacaklar da imtihan edilmeyecekler?

Ankebut, 29/6. Mücahede eden, sırf kendi hesabına mücahede eder çünkü Allah her şeyden, herkesten müstağnidir, onlara ihtiyacı olmayandır.

Ankebut 29/45. Sana vahyolunan kitabı güzel güzel oku ve namazı kıl, sahih namaz edepsizlikten ve uygunsuzluktan nehyeder (alıkor) ve her halde Allah'ın zikri en büyük iştir ve Allah her ne işlerseniz bilir.

Ankebut 29/60. öyle ya, nice hayvanlar var nzkını taşıyamaz; Allah onlara da rızık veriyor, size de ! O öyle işiten, öyle bilendir.

Ankebut 29/69. Bizim uğrumuzda mücahede edenlere gelince, elbette biz onlara yollarımızı gösteririz ve şüphesiz ki Allah her halde muhsinlerle (güzel iş yapanlarla) beraberdir.

Rum, 30/60. Şimdi sen sabret çünkü Allah'ın va’di muhakkak haktır ve sakın yakini (kesin bilgisi, inancı) olmayanlar seni hafifliğe sevk etmesinler.

Lokman, 31/16-19. "Yavrucuğum, ortada yalnızca hardal tanesi kadar bir şey de olsa, (yaptıklarınız) bir kayanın içinde (saklı) da bulunsa, yahut gökler(in tepe­sin)de ve yer(in derinliklerimde de olsa Allah onu aydınlığa çıkarın çünkü Allah, kuşkusuz, akıl sır ermez bir (hikmet sahibi)dir ve her şeyden haberdardır. Yavru­cuğum, namazında kararlılık göster, doğru ve yararlı olanı emret, kötü ve eğriden vazgeçir, başına gelebilecek her (belaya)sabırla katlan: bu, azim ve kararlılık gös­terilmeye değer bir şeydir.(Yersiz )bir gurura kapılarak insanlara üstünlük taslama ve yeryüzünde küstahça gezip durma: unutma ki Allah, böbürlenerek küstahlık ya­panları sevmez. Davranışlarında ölçülü ve dengeli ol, sesini yükseltme: çünkü, unutma ki, seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır..."

Lokman, 31/33. Ey insanlar, Rabbinizden korkup sakının ve öyle bir günün aza­bından çekinip korkun ki, (o gün hiç)bir baba, çocuğu için bir karşılık veremez ve (hiç)bir çocuk da babası için bir şeyi verebilici değildir. Hiç şüphesiz Allah'ın vadi haktır. Artık dünya hayatı sizi aldatmaya sürüklemesin ve aldatıcı(lar)da sizi Allah ile aldatmasın.

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ