MUKADDİME - rahle.org

MUKADDİME - rahle.org

MUKADDİME


Facebookta Paylaş
Tweetle

Hz. Peygamber (s.av)'in kâtibi Hanzala İbnu'r-Rebî el-Esedî (radıyallahu anh) anlatıyor: Birgün Hz. Ebu Bekir (r.a)'la karşılaştık. Bana:

"-Nasılsın?" diye sordu.

"-Hanzala münafık oldu"dedim.

"-Sübhanallah, sen neler söylüyorsun?" diye şaşırdı. Ben açıkladım.

"-Hz. Peygamber (a.s)'in huzurunda olduğumuz sırada bize cennet ve cehennemden söz edilir, sanki gözlerimizle görmüş gibi oluruz. Oradan ayrılıp çoluk çocuğumuza, bağ bahçemize karışınca çoklukla unutup gidiyoruz". Hz. Ebu Bekir (r.a.) de:

"-Allah'a yemin olsun ben de aynı şeyi hissediyorum" dedi. Beraberce Hz. Peygamber (as.vs)'e gittik ve bu durumu açtık. Bize:

"-Nefsimi kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelâl'e kasem olsun siz, benim yanımdaki hâli dışarda da devam etirip (cennet ve cehennemi) hatırlama işini koruyabilseniz melekler sizinle yataklarınızda, yollarda müsafaha ederdi. Fakat ey Hanzala, bazan öyle bazan böyle olması normaldir (münâfıklık değildir)" dedi ve (son cümleyi üç kere tekrarladı." (Müslim Tevbe 12, Tirmizî Kıyamet 60)

İnsan Allah'ın dinini yaşarken zaman zaman bu ikilemi yaşar. Zira kalbi dini olanla dünyevi olan arasında dengeyi kaçırdığının farkına varır ve endişelenir bundan. Müslüman'ın endişelenmesi de gerekir, çünkü endişeyi ve  umudu beslediği sürece benliğini, şeytana ve şeytandan olana karşı diri tutacaktır. Özellikle ukbasına dönük izler taşımayan dünyevi işlerde kendisini kontrolsüz bıraktığı zaman, farkına varamadan bazılarına da dini etiket giydirilmiş ama dine ait olmayan dünyevi iş ve anlayışlar hayatı kuşatıverecektir. Bu noktadan itibaren dünyevileşme terimi bireyin gaflette olup olmadığını sorgulamak için bir nirengidir.

İslam'ın sadece ahireti kazanmayı değil ama bireyine ahireti kazandırırken dünyayı da inşa eden bir özelliği vardır. Müslüman'ın cennet serüveninde başarılı olabilmesi için yaşanılan dünyayı Alemlerin Rabbı'nın rızasına uygun olarak imar etmesi gerekmektedir. İnce bir çizgi, küçük bir detay ama bireyin duruşunu ve istikametini belirleyen büyük bir ayrım vardır burada. Allah'ın halifesi olarak dünyayı imar etmek yada dünyevileşmek.

Dergimizin bu sayısında dünyevileşmeye dikkat çekiyoruz. Kalbimizi denetim altına alabilelim diye. Yaşadığımız dünyanın farkında, dünyanın gerçekleriyle yaşayarak ama asıl yurdun  ahiret yurdu olarak belleklerimizde yer etmesi dileğiyle...

Abdullah Eğilmez 

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ