KUR’AN’DAN DİNAMİKLERİMİZ - rahle.org

KUR’AN’DAN DİNAMİKLERİMİZ - rahle.org

KUR’AN’DAN DİNAMİKLERİMİZ


Facebookta Paylaş
Tweetle

 

Enfal, 8/2. Gerçekten müminler, ancak ö müminlerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, karşılarında ayetleri okunduğu zaman imanlarını artırır ve Rablerine tevekkül ederler.

Enfal, 8/29. Siz ey imana, erişenler! Eğer Allah a karşı sorumluluk bilinci içinde olursanız o size hakkı batıldan ayırmaya yarayan bir ölçü bahşedecek ve kötü iş­lerinizi silip örtecek sizi bağışlayacaktın Çünkü Allah, bağış ve cömertliğinde sınır olmayandır.

Enfal, 8/46. Allaha, Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin, çözü­lüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah, sabredenlerle bera­berdir.

Tevbe, 9/23. Siz ey imana erişenler! Hakkın inkarı eğer gönüllerinde imandan daha çok yer tutuyorsa, babalannızı ve kardeşlerinizi (bile) dost ve yakın bilme­yin: çünkü içinizden kimler ki onlarla dostluk kurarsa, (bilin ki), işte onlardır kötü­lüğü seçen ve işleyen kimseler.

Tevbe, 9/24. De ki: "Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, men­sup olduğunuz oymak ya da boy, kazanıp (biriktirdiğiniz) mallar, kötüye gitmesin­den kaygılandığınız ticaret, hoşlandığınız konutlar size Allah’tan ve onun elçisinden ve onun yolunda kavga vermekten daha gönül bağlayıcı geliyorsa, bekleyin o za­man Allah iradesini açığa vuruncaya kadar; ve (bilin ki) Allah günaha gömülüp git­miş bir topluluğa asla hidayet etmez."

Tevbe, 9/38. Siz ey imana erişenler ! Size ne oldu ki "Allah yolunda savaşa çıkın."diye çağrıldığınız zaman yere çakılıp kalıyorsunuz ? Sonraki hayatı(n iyilikleri­ni) gözden çıkarıp bu dünyadaki hayat(ın rahatlıklarıyla mı kendinize doyum sağ­lama peşindesiniz ? Fakat bu dünyadaki hayatın verdiği haz ve doyum sonraki ha­yatın vereceği yanında değersiz bir şeyden başka nedir ki !

Tevbe, 9/1 I I. Allah, müminlerden canlarını ve mallarını cennet kendilerinin olmak üzere satın almıştır. Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu, Allah'ın Tevrat'ta Incil’de ve Kuranda üstlendiği gerçek bir sözdür. Kim Allah’tan daha çok sözünde durabilir ? O halde onunla yaptığınız bu alış verişinizden ötü­rü sevinin. Gerçekten bu, büyük başarıdır.

Tevbe, 9/1 19. Ey bütün iman edenler! Allah’tan korkun ve sadıklarla beraber olun.

Yunus, 10/107. Ve (bil ki) eğer senin başına Allah bir darlık, bir sıkıntı saracak olsa, ondan başka onu giderecek yoktun Ve eğer hakkında iyilik, genişlik diliyor­sa, onun lütuf ve cömertliğini engelleyebilecek kimse de yoktur; o lütuf ve cö­mertliğini kullarından dilediğine nasip eder. Çünkü çok acıyan esirgeyen gerçek bağışlayıcı odur


 

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ