EL-MÜNEBBİHAT - rahle.org

EL-MÜNEBBİHAT - rahle.org

EL-MÜNEBBİHAT


Facebookta Paylaş
Tweetle

Gazi ÇOBAN

 

‘Dönüş Gününe Hazırlanmak Üzere Tembihler'
• Abdullah b. Mes'ud'dan (ra):

"Allah'ın (cc) sana farz kıldığını yerine getir, insanların en çok ibadet edeni olursun. Allah'ın (cc) haram kıldıklarından sakın, insanların en zahidi (dünyayı terk edeni) olursun. Allah'ın (cc) taksimde sana ayırdığı rızka razı ol, insanların en zengini olursun."

• Salih el-Merkadi'den (ra):

Bazı yerlerden geçerken şöyle demiştir: "Ey diyar, senin ilk sakinlerin nerededir, geçmişteki yapıcıların ne oldular? Senin ilk sahiplerin şimdi nerededirler?"

Hemen gaipten biri bağırdı:
"İzleri kalmadı (kesildi). Toprak altında cesetleri çürüdü. Yalnız, amelleri boyunlarında gerdan olarak kaldı."

• Hz. Ali'den (ra):
"İstediğin kimseye iyilik et, onun emiri olursun. Dilediğin kimseden iste, onun esiri olursun. İstediğin kimseden müstağni kal, eşit olursun."

• Ebu Zekeriya Yahya b. Muaz'dan (ra):
"Dünyayı büsbütün terk etmek, ahireti büsbütün elde etmek demektir. O halde dünyayı tamamen terk eden, ahireti tamamen elde etmiştir. Dünyayı tamamen elde eden kimse ise ahireti tamamen terk etmiştir. Öyleyse ahireti elde etmek dünyanın terki ile onu terk etmek de dünyanın elde edilmesiyle olur."

•İbrahim b. Ethem'den (ra):
Ona denilmiş ki:
---- Zühde ne ile nail oldun?
-Üç şeyle: 
1. Kabri çok korku verici gördüm. Hâlbuki kabirde bir yoldaşım da yoktur. 
2. Yolu ( ahiret yolunu) uzun gördüm. Hâlbuki yanımda yetecek azık yok.
3. Cebbar olan Allah'ı(cc) hakim gördüm. Hâlbuki elimde kurtarıcı bir delil yok.

• Ariflerin büyüklerinden Şibli'den (ra): 
"Allah'ım (cc) ! Fakir ve zayıf olduğum halde bütün iyiliklerimi sana hibe etmek isterim. Sen ki benden zenginsin, bütün günahlarımı bana bağışlamanı istemez misin?"

Ve buyurdular ki:
-Eğer Allah'a (cc) yakın olmak istersen nefsine yakın olma.

Ve dediler ki:
-Eğer siz vuslatın lezzetini tatsaydınız, ayrılmanın acılığını bilecektiniz.

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ