ÖNSÖZ - rahle.org

ÖNSÖZ - rahle.org

ÖNSÖZ


Facebookta Paylaş
TweetleMüslümanca düşünmenin zorlaştığı, bir ortamda bulunuyoruz. 'Müslümanca düşünmenin zorlaştığı' diyoruz zira bu tür düşünmeyi gerekli ve mümkün kılan şartlar bir bir elimizden çıkıyor veya biz tek tek bu şartlan terk ediyoruz.

Müslümanca düşünmeyi terk etmek İslami hayatı zorlaştırmanın ötesinde mo­dem hayatı kolaylaştırmak gibi bir durumu ortaya çıkarıyor. Modem hayat İslami hayat değildir; ya da modem hayat İslami değildir gibi bir çıkarsamayı bu ifade­den elde etmek gibi görünüyorsa da esasen bu ifadeyle amaçladığımız bazı has­sasiyetlerimizi vurgulayarak ön plana çıkarmaktır.

Rahle Dergisi olarak İslami bir hayatı imkan dahilinde kılacak Müslümanca dü­şünmenin argümanlarını dile getirmeye çalışıyoruz, çıktığımızdan beri. Bu çalışma ve çabalama hiç şüphesiz kendi imkân ve anlayışımız nisbetince gerçekleşmekte. Kesin olan bir şey varsa oda niyetimizin sahih olduğu kanaati. Rabbimizden dileği­miz anlayışımızı sıratı müstakim üzere kılması ve imkanlarımızı artırmasıdır.

Bildiğimiz bir şey daha; bildiklerimizle amel ettikçe bilmediklerimiz öğretilecek ve bildiklerimizin sorumluluğundan kaçtıkça da İslami hayatımız ertelenecektir.

Bu sayıdan itibaren dikkat etmenizi istediğimiz sade bir çalışmamız olacak ön­celikle dikkat etmenizi istediğimiz husus bu çalışmanın yüzünün pratiğe dönük ol­ması, o ay içerisinde öğrenme, uygulama ve gerekiyorsa aktarmayı sağlayıcı alış­kanlık kazanılması. Bunun için her ay bir hadis, bir dua, bir zikir ve bir kıssamız ola­cak Günümüz insanının -Müslümanının zihni ve pratik hayat itibariyle parçalanmış ve dağılmışlığını göz önüne alırsak bunun azımsanmaması gerekir diye düşünüyo­ruz. Bu sayıdaki kıssamızı İsmet Özel'den dinleyin,

Gayret bizden, zafer her şeye gücü yeten Allah’ın elinde.

Rahle


Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ