BİR KİTAP: “ÇOCUĞUN DİN EĞİTİMİ” - rahle.org

BİR KİTAP: “ÇOCUĞUN DİN EĞİTİMİ” - rahle.org

BİR KİTAP: “ÇOCUĞUN DİN EĞİTİMİ”


Facebookta Paylaş
Tweetle

 

Emin Oğulcan

Hz. Peygamber (a.s.) kıyamet gününde "Ümmetinin çokluğuyla" övünecektir. Ona layık bir ümmet olmak ve ona layık milyonlarca ümmet yetiştirebilmek di­leğiyle...

Dr. M.Kazım Gülçür "Çocuğun Din eğitimi" adlı kitabıyla 0-12 yaş arası çocuk- ların din eğitimini kitabında akademik olarak irdelemeye çalışmıştır. Kitap, önsöz­ler ve sonuç hariç 4 bölümden oluşmaktadır. Kitabın girişinde çocuk, ebeveyn ve din olgularını sade bir anlatımla irdelemektedir. Çalışmanın genel amaçlarını şu başlıklar altında ele almıştır.

I -Ebeveyn Açısından

2-Çocuk Açısından

Bu da yaş gruplarına göre çocukların bedeni ve ruhi durumları irdelenerek açıklanmıştır. Çocuğun zihni gelişim evreleri, okul öncesi ve sonrasıyla ele alın­mıştır. Eğitimin başlangıcını doğum öncesi dönemle başlatarak, aile ve sosyal çev­re etkenleriyle tek tek ele almış Dr. Kazım Gülçür.

Bu evreler içerisinde çocuğun din eğitimine başlanması gereken en uygun yaş ve zaman araştırılmış ve 4 yaşına vurgu yapılmıştır. Çocuğun dini eğitimine 4 yaş öncesi hazırlık safhası ve 4 yaş sonrası dönemler olarak bakılmıştır.

Okul öncesi ve okul sonrası dönemlerde çocuğun din ile tanışıklığı ele alınmış ve nasıl olması gerektiği konularda pratik uygulama ve tavsiyelerde bulun­ulmuştur.

Dini kavramların, çocuğun Allah anlayışının nasıl olduğu ve nasıl olması gerek­tiği yaş gruplarına göre ele alınmıştır.

Din eğitiminin renkli hale getirilmesi için yapılması gerekenler ve daha bir çok şey sade ve sıkıntıdan uzak bir dille anlatılmıştır. Çocuğumu eğitici nitelikte buna yardımcı olacak ciltli kitaplan okumaya fırsatım yok diyorsanız, mutlaka okumanız gereken bir kitap. "Zaman Cep Kitaplan" dizisinden el kitabı da çıkmıştır. İyi oku­malar.

Kitabın künyesi: “Çocuğun din eğitimi'*

Dr. Musa Kazım Gölçür Yay: Zaman Cep Kitaplan


Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ