HURUFU MUKATTAA - rahle.org

HURUFU MUKATTAA - rahle.org

HURUFU MUKATTAA


Facebookta Paylaş
TweetleHakan Erdem

Bazı surelerin başında bir veya birkaç harfin birleşmesinden meydana gelen kesikli harflere "el-huruful mukattaa" denir.

Islamın başlangıcından beri Müslüman alimleri meşgul eden bir meseledir. Bü­tün alimler müteşabihattan olduğunda müttefiklerdir. Bu harfler kuranın yirmi do­kuz suresinin başında bulunmaktadır. Tek, çift, üç, dört ve beş harfli olmak üzere gelmişlerdir. Nun, kaf tek harfliye, ta-sin çift harfliye, elif-lam-mim üç harfliye, elif- lam-mim-sad dört harfliye, kef-ha-ya-ayn-sad beş harfliye örnek olarak verilebilir.

Bu harflerin ayet olup olmadıkları ihtilaflıdır. Ancak tercih edilen görüşe göre ayet olmayıp, kendilerinden sonra gelen ayetlerin bir bölümü olduğunu söyleyen görüştür.

Hurufu mukattaa hakkındaki görüşleri iki gurupta toplamak mümkündür

I -Bu harfler Kuranın esrarındandır. Manası ve muradını Allah (c.c.) bilir.

2-Bu harfler müteşabih ayetler grubuna girmektedir. Bunların üzerinde duru­lup, düşünülmesi, tevil edilmesi gerekmektedir.

İlimde derinleşmiş ulema bu tevili yapabilir. Bu mütekellimin görüşüdür.

Bu görüşe sahip olanlar şunları ileri sürmüşlerdin

1-     Bu harfler surelerin isimleridir.

2-     Bu harflerden her biri Allah'ın (c.c.) isimlerinden ve sıfatlarından birine yada başka isimlere delalet eder.

3-     Bu harfler Allah'ın (c.c.) İsmi Azamidir.

4-     Kur'anın isimleridir.

5-     Bu harflerle Allah (c.c.) yemin etmektir.

6-     Bunlar münferit harflerdir. Gayesi müşriklerin ilgi ve dikkatini çekmektir. Müşriklere meydan okumaktır.

7-     Bunlar birer tenbih edatlarıdır.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) bu hususta bir şey söylemediğine göne bize düşen şey hurufu mukattaa'nın Allah(c.c.) ile Re­sulü arasında bir şifre olabileceği dolayısıyla bunları olduğu gibi kabul edip iman etmektir.


Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ