ÖNSÖZ - rahle.org

ÖNSÖZ - rahle.org

ÖNSÖZ


Facebookta Paylaş
Tweetle

Herşeyin sahibi olan Rabbin adıyla»

İkinci yılın ilk sayısı ile sizinle beraberiz. Bugüne kadar geçen sürede düşüncelerimizi sizinle pıaylaşmak gayretinde bulupduk. Nasib olursa bundan son­rada gayretimiz devam edecek.

Müslümanlar olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Hem dünya genelinde hem de yaşadığımız topraklarda Herşeyden hesaba çekileceğimiz gün, bugünlerin de hesabını vereceğiz. O gün kazananlar, bugünlerde dik duranlar, akide ve amel­lerini bozmayanlar olacak. Sıkıntılannın sebebini akide, amel ve düşüncelerinin eğriliğinde olduğunu sanıp kısa yoldan dönüş yapanlar ise kaybetmiş olacaklar.

Şüphesiz insanın, Rabbimizin “Ey iman edenleri iman edin" ilahi ikaz ve hik­metine uyarak kendini akide ve amel olarak yenilemesi -tecdid- ve geliştirmesi -tekamül, kemal- ile yukanda ifade ettiğimiz yoldan dönme -değişim, başkalaşım- arasında ki farkı görerek ve bilerek bu vurguyu -uyan- yapıyoruz.

Tüm nasihatlere kulak, göz ve kalbimizle açık olduğumuzu ifade ederken Rab- bimizden ayaklanmızı Sırat-ı Müstakim üzere sabit kılmasını diliyoruz.

Rabbimizin selamı ve emanı üzere bulunun.

Rahle

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ