SAADET ASRI / EĞİTİMİN BAŞLANGICI 'Cahiliye İnanç Yapısı* - rahle.org

SAADET ASRI / EĞİTİMİN BAŞLANGICI 'Cahiliye İnanç Yapısı* - rahle.org

SAADET ASRI / EĞİTİMİN BAŞLANGICI 'Cahiliye İnanç Yapısı*


Facebookta Paylaş
Tweetle


 

Necmeddin Irmak

Toplumsal üstyapıların oluşmasında en önemli altyapı etkenlerinden biri de hiç şüphesiz inanç olgusudur. [Her ne kadar alt yapı- üst yapı gibi sosyolojik bir düalizm her halükarda toplumsal hadiseleri yorumlamada bire bir ve mutlak doğ­ru olarak kabul görmese de yine de sosyolojik bir kuram olarak karşımızda dur­makta]

Toplumlann şekillenmesin de inanç yapısının önem arzetmesi insan tarafında yer alan inanma ve bu inanmayla ortaya çıkan kulluk ihtiyacında yatmaktadır. Had­di zatında bu kuru bir ihtiyaç olmanın ötesinde insanın varlık yokluk sebebidir. Hal böyle olunca da yukarıda işaret olunan yargı kaçınılmaz bir zorunluluk arz ediyor. Dolayısıyla bir toplumun, eğitiminden ticarete, savaştan banşa, varlık algılamasın­dan aile hayatına kısaca her türlü kurumsal ve anlayış pratiklerinin oluşmasında inanç yapısı birinci sıraya yerleşmektedir.

Mekke cahili toplumunun ortaya koyduğu hayat biçimi ve bu hayatın içerisin­de ki kurumsal pratikler de kendi inanç yapılannın bir yansıması şeklinde karşımı­za çıkıyor.

Daha sonra kendilerine mevcud inanç yapılannın tam zıddı sunulacak ve ken­dilerinden yepyeni bir insan tipinin çıkarılacağı Mekke cahiliyesinin durumu şu şe­kilde idi:

-Genel bir anlayış olarak şirk

-Hz. İbrahim (as)' dan o zamana kalan bazı Haniflik kalıntıları

-Tarihleri boyunca yaşadıkları savrulmuşluk neticesinde Mekke civarında bulu­nan Yahudilik

-Çeşitli vesilelerle -ticaret gibi- ilişki de bulundukları Hıristiyanlık    

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ