KUR’AN’DAN DİNAMİKLERİMİZ - rahle.org

KUR’AN’DAN DİNAMİKLERİMİZ - rahle.org

KUR’AN’DAN DİNAMİKLERİMİZ


Facebookta Paylaş
TweetleRa'd, 13/20-22. Onlar ki Allah'ın riayet edilmesini emrettiği hukuka riayet ederler, Rablerine saygı besler ve hesabın kötülüğünden korkarlar ve onlar ki mevlalarının rızasına ermek için sabretmekte, namazı dürüst kılmakta, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli açık intak eylemektedirler ve kötülüğü iyilikle defeder­ler. İşte bunlar, dünya yurdunun akıbeti onlara.

Ra’d, 13/28. Bunlar, iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olanlar­dır. Haberiniz olsun; kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur.

İbrahim, 14/42. Zalimlerin yaptığından Allah'ı gafil sanma, o, sadece onları, gözlerin dehşetten donup kalacağı bir güne erteliyor.

Hicr, 15/24. Kasem olsun ki içinizden öne geçmek isteyenler de malumumuz, geri kalmak isteyenler de malumumuz.

Hicr, 15/49-50. Haber ver kullarıma, şüphesiz ben, ben bağışlayanım, esirge­yenim. Ve şüphesiz azabım, o acıklı bir azaptır.

Nahl, 16/1 16. Dillerinizin yalan yere nitelendirmesinden ötürü "Şu helaldir, şu haramdır."demcyin, sonra Allah’a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı ya­lan uyduranlar ise iflah olmazlar.

Nahl, 16/125. (Bütün insan!ığı)hıkmetle ve güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır ve onlarla en güzel, en inandırıcı yöntemlerle tartış; şüphesiz, onun yolundan ki­min saptığını en iyi bilen senin Rabbindir, ve yine doğru yola erişenleri de en iyi bilen odur.

Nahl, I 6/127-128. Sabret, senin sabrın ancak Allah(ın yardımı)iledir. Onlar için hüzne kapılma ve kurmakta oldukları hileli düzenlerden dolayı da sıkıntıya düşme. Şüphe yok Allah, korkup sakınanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir.

isra, 17/18-19. Herkim peşin istiyorsa, ona dünyada peşin veririz, dilediğimiz kadar istediğimize; sonra da ona cehennemi tahsis ederiz, kınanmış, kovulmuş bir halde ona yaslanır. Her kim de ahireti ister, ona layık bir gayret ile onun için mü­min olarak çalışırsa, işte bunların çalışmaları şükranla karşılanır, çabaları karşılıksız kalmaz.

isra, 17/36-37. Bir de hiç bilmediğin bir şeyin ardınca gitme; çünkü kulak, göz, gönül; bunların her biri ondan mesul bulunuyor ! Hem yeryüzünde azametle yü­rüme; çünkü sen ne yeri yırtabilirsin, ne de boyca dağlara yetişebilirsin.

isra, 17/53. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan arala­rını bozar. Çünkü şeytan, insanın apaçık düşmanıdır.


Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ