HADİSLERDEN SEÇMELER - rahle.org

HADİSLERDEN SEÇMELER - rahle.org

HADİSLERDEN SEÇMELER


Facebookta Paylaş
Tweetle


1-    Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor; Rasulullah (s.a.v) buyurdulardı ki: “Müslümanın müslüman üzerinde hakkı beştin Selamını almak hasta ziyaretine gitmek, cena­zesine katılmak, davetine icabet etmek, hapşırınca ‘yerhamukellah’ (Allah sana rahmet etsin.) demek”

Buhari, Müslim, Tirmizi, Ubu Davut ve Nesai

2-    Ibn Ömer (r.a) Rasulullah (s.a.v)'den şöyle rivayet etmiştir. “Müslüman Müslümanın din kardeşidir. Müslüman Müslümana zulmetmez ve onu zalime tes­lim etmez. Kim din kardeşine yardımda bulunursa, Allah da ona yardımda bulu­nur. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah da kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntıyı ondan giderir. Kim bir müslümanı (ayıbını) örterse, Allah da onun (ayı­bını) örter.”

Müslim

3-    Ebu Hureyre (r.a) rivayet ediyor; Rasulullah (s.a.v) buyurdular ki: “Kişi dos­tunun dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle dostluk kuracağına dikkat etsin.”

Ebu Davud ve Tirmizi.

4-    Ebu Musa (r.a) Hz. Peygamberden (s.a.v) rivayet etmiştin “Müminler kendi aralarında tuğlaları birbirine kenetlenerek örülmüş bina gibidir. Rasulullah (s.a.v) bunu söylerken parmaklarını birbirine geçirmiştir.”

Buhari

5-    Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur “Kim Allah için sever, Allah için buğz eder, Allah için infak eder, Allah için men ederse, imanı olgunluğa ermiştir. “

Ebu Davud

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ