Öncelikler Fıkhı & İslamî Hareketin Ahlâkî Temelleri - rahle.org

Öncelikler Fıkhı & İslamî Hareketin Ahlâkî Temelleri - rahle.org

Öncelikler Fıkhı & İslamî Hareketin Ahlâkî Temelleri


Facebookta Paylaş
Tweetle

İSLAMÎ HAREKETİN AHLAKÎ TEMELLERİ / Ebu Alâ el-Mevdûdî, İnkilab Yayınları

Kitap, Hindistan’ın yetiştirdiği önemli âlimlerden Ebu A’la el-Mevdudi’nin bir konuşmasının metne aktarılması ile oluşmuş bir çalışmadır. Mevdudi, öncelikle İslamî hareketin hedefine değinmekte, ardından da bu hedef doğrultusunda nasıl bir zemin üzerinde bulunulması gerektiğini açıklamaktadır.

İlk bölümlerde İslami hareketin hedefi ile ilgili liderliğin ve yönetimin ıslah edilmesinin öneminden söz etmektedir. Kitabın kahir ekseriyetini teşkil eden sonraki bölümlerde ise bu ıslah çalışmasında manevi gücün yerini ve önemini tespit etmekte ve bir nevi yolunu şaşırmış İslam ümmetine çözüm kapısını sunmaktadır. Kitapta dikkat çeken önemli bir nokta, Mevdudi’nin İslam ahlakı ve İslam maneviyatını eş kavramlar olarak ele almasıdır.

Konuşma metni olmasından dolayı sade ve kısa olan tebliğ, konuşmayı derleyenler tarafından fikirlere kaynak teşkil eden ayet ve hadislerden oluşturulmuş dipnotlar ile zenginleştirilmiştir. Mevdudi’nin kendi zamanında ve bulunduğu topraklarda üstlendiği İslami hareket ortaya çıkışından günümüze devam edegelmiştir. Bu hareketin temellerine ilişkin Mevdudi’nin belirttikleri, yeri ve zamanı ne olursa olsun bu davayı omuzlayanlar için büyük öneme sahiptir.

Tanıtım: Muhammed Doğanay

Copyright 2018 © RAHLE DERGİSİ